Spring menu over

I dag har vi et travlt og velbesøgt sundhedscenter, hvor mange borgere bliver støttet i genoptræning, rehabilitering, patientuddannelse, rygestop og meget mere.

Hillerød Byråd ønsker at udbygge og udvikle sundhedscenteret, så endnu flere børn, unge, voksne og seniorer får gavn af tilbud og indsatser, der fremmer vores sundhed og trivsel.

Hvilke behov skal vores nye sundhedscenter imødekomme? Hvordan udvikler vi eksisterende samarbejder og med flere - også med parter uden for sundhedscenteret?

Brug for alle stemmer
Vi har brug for alle stemmer og perspektiver, hvad enten du er borger i Hillerød Kommune eller repræsenterer en nuværende eller mulig samarbejdspartner fra fx foreningsliv, kulturliv, patientforening eller uddannelsesinstitution.

Vi starter med en rundtur i det aktuelle sundhedscenter og får et fælles blik på de nuværende rammer, funktioner, samarbejder og muligheder. Herefter inviterer vi til fælles samtale om fremtidens sundhedscenter.

Kom med til en spændende aften, hvor du kan bidrage til udviklingen af fremtidens sundhedscenter i Hillerød Kommune.

Hvornår: 20 april, kl. 18.00 – 21.00
Hvor: Royal Stage, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
Kontakt: Anne Cederlund Rytter 7232 3451 annry@hillerod.dk

Du kan læse mere, finde hele programmet og tilmelde dig her

Hillerød Kommune - logo