Spring menu over

Entreprenøren har brug for et areal, hvor der kan være material og jord, og pladsen oppe i midtbyen er meget trang. Derfor bliver der lige nu anlagt et midlertidig byggepladsareal på en del af Munkeengen. Når anlægsarbejderne i Slotsgade er afsluttet, bliver byggepladen ryddet og arealet bliver igen grønt.

Byggepladsarealet er tilrettelagt sådan, at der stadig er plads til fåregræsningen på dele af Munkeengen, men ikke på selve byggepladsarealet, som er indhegnet. Så selv om der er byggeplads, vil der fortsat være får på det resterende areal.

Fårene indgår i kommunens arbejde med at bekæmpe bjørneklo. Fåreholdet rykkes derfor rundt forskellige steder i kommunen, hvor der er mest behov, lige nu er de bl.a. på arealet ved Jagtvej.

Hillerød Kommune - logo