Spring menu over

Der er ikke meget plads i Slotsgade i denne tid, hvor der separatkloakeres og lægges ny belægning. Derfor er det heller ikke tilladt at cykle i gaden på noget tidspunkt af døgnet.

Det er der nogle cyklister, der gør alligevel. Og det er blevet så stort et problem for både gående, men også for de mennesker, der arbejder i gaden, at politiet nu er blevet bedt om at gribe ind.

Entreprenøren på byggeriet, Arkil, har selv forsøgt at løse problemet ved at sætte afspærringer op ved indgangen til Slotsgade. Desværre kunne smidige cyklister stadig smyge sig igennem, så afspærringerne er igen pillet ned. Det er dog tydeligt skiltet, at der er cykling forbudt i gaden. At nogle vælger at cykle alligevel har allerede ført til flere farlige situationer, hvor gående eller de, der arbejder i gaden, har været ved at støde sammen med en cyklist.

Hvis man bliver stoppet på cykel i Slotsgade af politiet, koster det en bøde på 700 kroner.

Hillerød Kommune - logo