Spring menu over

Alle 27 medlemmer af Hillerøds Byråd, fordelt over 8 partier og en enkelt løsgænger, står bag budgetaftalen for årene 2024-27.

”Jeg er meget glad for at vi kan præsentere en fælles budgetaftale. Det har som altid været en krævende opgave at få enderne til at mødes. Jeg vil takke alle for at gå godt og konstruktivt til forhandlingerne med vilje til at skabe et godt budget. Alle kan pege på noget, de også gerne ville have haft med eller hellere have undværet, men det vigtige er, at vi får et budget som er bedst muligt for vores kommune, og at alle har respekteret den balance,” siger borgmester Kirsten Jensen.

Kendetegnet for årets aftale er hensynet til de mange med brug for særlig støtte. Derfor er der sat flere penge af til specialundervisning, familieområdet og socialområdet, men der er også sat lidt mere af til normering på dagtilbud og til almenskolerne. De fremlagte besparelsesmuligheder for skoler, plejehjem og træning er ikke med i budgettet, og der sættes lidt mere af til sygeplejen og rehabiliteringsafdelingen.

Et andet kendetegn ved det nye budget er en markant styrket indsats for klima, natur og miljø. Der er nu sat en overvejende del af de ønskede penge af, som kan sætte skub i klimaindsatsen, hvor Hillerød Kommune tager sit ansvar på sig.

Der afsættes penge af til, hvad der svarer til en bæredygtig udgave af en kunstgræsbane på Hillerød Stadion. Banen skal give mulighed for at 1. divisionsholdet kan spille sine opvisningskampe her, ligesom banen gavner breddens mulighed for fodbold. Der er også nyt lys til løbebanen og en minibane til børn, som første led i udviklingsplanen for alle brugere af stadion.

Der spares 6,5 mio. kr. på forvaltningen, der i forvejen er relativt billig målt i forhold til andre kommuner. Beløbet svarer til det beløb som staten har fjernet fra området. Der er mange borgervendte funktioner i det administrative område, og besparelser kan blive mærkbare for servicen.

Se hele budgetaftalen her

Se taldelen for budgetaftalen her

Hillerød Kommune - logo