Spring menu over

Byrådet har besluttet, at der skal sættes et arbejde i gang med at etablere nyttehaver ved Bjerggården. Derfor inviteres alle interesserede nu til borgermøde på Hillerød Rådhus

23. november, klokken 17-19

Formålet med borgermødet er at interesserede kan høre om mulighederne for at etablere nyttehaver ved Bjerggården og hvad det vil kræve af de interesserede at etablere haverne.

For at få en nyttehave, skal man være bosiddende i kommunen, og man må ikke selv have adgang til en have i forvejen. Man lejer en nyttehave for et år ad gangen for et mindre beløb.

Alle interesserede er velkomne til mødet. Man må også meget gerne melde sin interesse for at få en nyttehave på siden Sammen om Hillerød 

Her har en del borgere allerede tilkendegivet deres interesse, men der er stadig plads til mange flere.

Tilmelding: Borgermødet kræver ikke tilmelding, du/I skal blot møde op. 

 

Hillerød Kommune - logo