Spring menu over

Udlægsforretningen gennemføres i henhold til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og sker for krav, hvor betalingsfristen er udløbet.

Har du spørgsmål vedrørende betaling af din ejendomsskat, er du velkommen til at kontakte Hillerød Kommune, Opkrævningssektionen på tlf.nr. 72 32 00 00.

Vi gør opmærkom på, at der ved udsendelse af underretning om udlægsforretning påløber et underretningsgebyr på 450 kr. Har du derfor endnu ikke betalt din ejendomsskat, kan du spare minimum 450 kr. ved at betale, inden kommunen udsender underretning om udlægsforretning.

Du kan se og betale dine udeståender med Hillerød Kommune via kommunens selvbetjeningsløsning – Mit Betalingsoverblik. Du kan finde Mit Betalingsoverblik på Borger.dk og på kommunens hjemmeside .

 

 

 

 

 

Hillerød Kommune - logo