Spring menu over

I øjeblikket modtager vi mange henvendelser om beskyttelses- og sikringsrum.

Alle kommuner i Danmark er blevet bedt om at lave en oversigt over beskyttelses- og sikringsrum. I Hillerød Kommune er der 33.714 sikrings- og beskyttelsespladser fordelt på 275 lokationer i Hillerød Kommune. 

I den seneste opgørelse på området fra Beredskabsstyrelsen fremgår det, at der findes 4,7 millioner pladser i beskyttelsesrum i Danmark.

Læs mere om beskyttelses- og sikringsrum på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Hvornår klargøres beskyttelses- og sikringsrum?

Der er ifølge de nationale myndigheder ikke nogen aktuel militær trussel mod Danmark. Derfor er der pt. ikke grundlag for at klargøre beskyttelsesrummene i Danmark.

Beskyttelses- og sikringsrum er konstrueret så robust, at de er egnede til beskyttelsesformål, men i fredstid til bruges de til andre formål.

Begrebet beskyttelsesrum omfatter hovedsageligt:

  • betondækningsgrave (bunkere)
  • offentlige beskyttelsesrum (fx offentligt tilgængelige parkeringskældre)
  • sikringsrum (typisk kældre i offentligt byggeri, virksomheder eller private etageboligejendomme). 

Skulle en konkret situation nødvendiggøre, at de skal tages i brug, vil forsvarsministeren bede Hillerød Kommune og Brandvæsenet, Frederiksborg Brand og Redning (FBBR) om at klargøre offentlige beskyttelsesrum inden for et vist tidsrum.

Der vil i den forbindelse blive meldt ud om hvor beskyttelsesrummene i Hillerød Kommune er placeret og hvordan de kan benyttes.

Hillerød Kommune - logo