Spring menu over

Byrådsmedlemmer fra Hillerød, med formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget Louise Colding Sørensen i spidsen, har kæmpet for at få perlite-produktion omfattet af regler om miljøgodkendelse. Nu bærer arbejdet frugt, for Miljøstyrelsen har netop meddelt Hillerød Kommune, at perliteproduktion forureningsmæssigt kan sammenlignes med andre virksomheder, der er omfattet af miljølovens godkendelsesbekendtgørelse. Derfor vil miljøstyrelsen arbejde på at få perlite-produktion omfattet af reglerne om miljøgodkendelse.

 

”Det er en fantastisk god nyhed. Vi har i mange år argumenteret for, at perlite-produktionen har en væsentlig påvirkning på miljøet. Når perlite-produktion for fremtiden skal miljøgodkendes betyder det, at vi som kommune får en række håndtag at skrue på over for virksomheden, som vi ikke har i dag,” siger Louise Colding Sørensen.

Der har i mange år været tvister mellem Nordisk Perlite og naboerne til virksomheden. Men da perlite-produktion hidtil ikke har skullet miljøgodkendes, har Hillerød Kommune ikke kunnet stille ret mange krav til virksomheden.

Med et krav om miljøgodkendelse har Miljøministeren vist forståelse for Hillerød Kommunes bekymring for virksomhedens miljøpåvirkning og derfor lagt op til en ændring af lovgrundlaget.

”Det her er ikke noget, der kommer til at ske i løbet af kort tid, men det er en stor sejr for os, at der nu er blevet lyttet til os, så vi i fremtiden kan få lettere ved at stille miljømæssige krav til perlite-produktionen, ” siger Louise Colding Sørensen.

Processen nu vil være, at

  • Lovgrundlag skal ændres (Ny godkendelsesbekendtgørelse)
  • Der vil være nogle overgangsbestemmelser for eksisterende virksomheder som er omfattet af de nye regler. Dvs. at de får en frist til at få forholdene lovliggjort
  • Nordisk Perlite skal søge miljøgodkendelse
  • Hillerød Kommune skal behandle ansøgningen og udstede miljøgodkendelse
  • Tilsyn og opfølgning på ny miljøgodkendelse kan føre til eventuel håndhævelse
  • Mulighederne for at regulere de miljømæssige forhold vil være forbedrede
Hillerød Kommune - logo