Spring menu over

Midlerne i Kom med!-puljen kan søges af lokale foreninger og fællesskaber – enten til at sætte noget nyt i gang eller til at understøtte tiltag, der allerede findes.

Opskriften mod ensomhed er ikke altid at ”gå til noget” sammen med mange andre mennesker. Nogle gange skal der noget andet til, fx en aftale med én, der venter dig eller en forsikring om, at du godt kan være med, selvom du fx har nedsat hørelse eller skal bruge en rollator for at komme rundt. Det behøver derfor ikke at være en aktivitet, midlerne søges til. Det kan også være til initiativer, der fx afsøger nye måder at involvere flere eller andre deltagere – gerne blandt dem, der oplever ensomhed og ønsker at blive del af et fællesskab.

Der er nedsat et tildelingsudvalg med repræsentanter for Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Seniorråd, der fordeler midlerne løbende. Sidste frist for ansøgning er den 1. november 2022.

Kom med!-puljen kommer fra nationale ensomhedsmidler

I en årrække – fra 2019-2022 – får alle kommuner midler til at bekæmpe ensomhed blandt ældre. I Hillerød Kommune er det omkring 850.000 kr. om året i de fire år. Halvdelen af disse midler bliver brugt til fællesskabende aktiviteter på kommunens seks plejehjem og den anden halvdel bruges til gavn for de ældre borgere, der bor hjemme. Det er netop nogle af disse, der bliver udbudt i puljen.

Sidste år blev en stor del af midlerne til dem, der bor hjemme, brugt i Grønnegadecentret, hvor der blev sat en række tiltag i gang, der kunne hjælpe flere ældre ind i de fællesskaber, der findes i centret.

Allerede sidste år blev en del af ensomhedsmidlerne udbudt i en Kom med!-pulje, dog med et langt mindre beløb. I alt 12 lokale foreninger søgte og fik midler til forskellige tiltag, lige fra hesteture for familier, hvor én har demens, bordtennis for +60-ere, uddannelse af frivillige til at motionere med seniorer og meget andet.

Kom med! er et netværk af repræsentanter fra Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød og en række frivillige foreninger, der bruger hinanden til sparring og videndeling, og hvor også nye tiltag bliver afprøvet. Det er fx sådan, de gågrupper og mandehold er opstået, der nu findes flere forskellige steder i kommunen.

Omsorg og Livskraftsudvalget har ønsket, at der bliver gjort en særlig indsats for de allermest sårbare i forhold til ensomhed. Derfor har udvalget indstillet, at en del af ensomhedsmidlerne (100.000 kr.) bliver tilegnet hjemmeplejebrugere, hvor det kan gøre en forskel, at en af medarbejderne kan afsætte tid til en snak, en gåtur eller følgeskab fx til en lokal forening.

Send en ansøgning

For at få del i midlerne, skal foreningen udfylde og sende et ansøgningsskema. Skemaet kan hentes på Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside, hvor der også ligger mere information om puljen.

Ansøgningerne bliver behandlet behandles ad to omgange – i starten af september og starten af november. Seneste frist for at sende en ansøgning er den 1. november 2022.

Hillerød Kommune - logo