Spring menu over

Økonomiudvalget i Hillerød Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af lokalplan 469 for Nr. Herlev Station.

Invitation til borgermøde

Vi inviterer til indledende borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen.

Borgermødet bliver holdt torsdag den 29. september 2022 kl. 18.00 – 20.00 på Hillerød Rådhus, Byrådssalen, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

På mødet vil vi gennemgå den ønskede udvikling af området, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til den kommende planlægning.

På borgermødet modtager vi gerne idéer og emner, som vi skal være opmærksomme på, når lokalplanforslaget skal udarbejdes.

Hvorfor skal der laves ny lokalplan

Der skal laves ny lokalplan, fordi Lokaltog A/S ønsker at etablere en ny lokalbanestation i Nr. Herlev, som skal afløse den eksisterende Brødeskov Station.

Stationen ønskes flyttet, fordi den nuværende placering er uhensigtsmæssig af bl.a. trafiksikkerhedsmæssige årsager, da de, der benytter stationen fra Nr. Herlev by, skal krydse den trafikerede Lyngevej. Det er forventningen, at antallet af passagerer vil stige med den nye placering af stationen.

Se startredegørelse til lokalplan 469 for Nr. Herlev Station på Hillerød Kommunes lokalplanportal

Du kan læse mere om den politiske behandling af sagen her

Spørgsmål

Har du nogle spørgsmål, kan du kontakte Byudvikling på mail byudvikling@hillerod.dk eller tlf. 7232 2146.

Hillerød Kommune - logo