Spring menu over

Opdateret 4. januar 2023 med opsamling fra borgermødet.

Økonomiudvalget i Hillerød Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af lokalplan 480 for tre boliger ved Amtmandsvej.

Opsamling fra borgermøde

Der blev holdt et indledende borgermøde om igangsætning af lokalplanen den 2. november 2022.

Se opsamling fra borgermødet her

Hvorfor skal der laves ny lokalplan

Der skal laves ny lokalplanen for at give mulighed for åben-lav boligbyggeri under hensyntagen til de naturmæssige forhold ved Salpetermosen. Intentionen med lokalplanen er at udlægge tre grunde til åben-lav boliger. Lidt under halvdelen af arealet er udlagt til byzone i kommuneplanen, hvilket giver mulighed for at lokalplanlægge for boliger. Resten af arealet ligger i landzone og er foreslået taget med for at kunne blive anvendt til have til de tre boliger. Kun den del af arealet, der ligger i byzone vil være byggeretsgivende, hvilket er ca. 850 m2 pr. grund, som giver en byggeret på ca. 255 m2 pr. grund. Lokalplanområdet er i alt 6.670 m2.

Se startredegørelse til lokalplan 480 for tre boliger ved Amtmandsvej på Hillerød Kommunes lokalplanportal

Du kan læse mere om den politiske behandling af sagen her

Spørgsmål

Har du nogle spørgsmål, kan du kontakte byplanlægger Tommy Dybdal på mail tdyb@hillerod.dk eller tlf. 7232 2244.

Hillerød Kommune - logo