Spring menu over

Hillerød Byråd har den 15. december 2021 vedtaget Kommuneplan 2021-2033.

Kommuneplanen har været undervejs længe, med bred inddragelse af interessenter. I den sidste høring modtog vi 63 høringssvar. Mange af høringssvarene har givet anledning til ændringer i kommuneplanen, så vi nu har en endnu bedre og mere robust plan for de kommende 12 års fysiske udvikling af vores kommune. I høringssvarene har der bl.a. været fokus på parkeringskrav, kulturmiljøer, stier, detailhandel, natur og meget andet. Byrådet takker for engagementet og de mange gode bidrag.

Du kan læse mere om byrådets behandling af høringssvarene og den endelige vedtagelse her

Byrådet stiller med kommuneplanen krav til den kommende byudviklings kvalitet, herunder krav til arkitekturen, parkering, gode opholdsarealer, plads til det grønne og fællesskaber. I planen er der også udpeget områder, der skal beskytte vores natur og give mulighed for, at naturens udbredelse kan blive større og kvaliteten højnet. Det drejer sig om arealerne med nuværende og nye mulige naturværdier i ”Grønt Danmarkskort” og i nye vådområder.

Byudvikling

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo