Spring menu over

Opdateret 22. december 2022 med opsamling fra borgermødet

Opdateret 11. januar 2023 med udtalelse fra forvaltningen

Hillerød Kommune og Brødeskov Lokalråd inviterer alle interesserede til at deltage i borgermødet om områdeudviklingen af Hammersholtområdet.

Deltag hvis du vil drøfte muligheder for området med byrådsmedlemmerne og lokalrådet eller ideudveksle med andre borgere fra dit lokalområde.

Mødet bev holdt torsdag den 24. november i Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.


Opsamling fra borgermødet - tilføjet 22. december 2022. Udtalelse fra forvaltningen tilføjet 11. januar 2023

På borgermødet var der tvivl om, hvorvidt der skal ske en udvikling af Hammersholtområdet eller ej. På baggrund af dette udtaler forvaltningen:  

"Det er op til byrådet at beslutte, om det skal kunne lade sig gøre at udvikle i Hammersholtområdet. Fingerplanen er en statslig plan, der giver rammerne for kommunernes planlægning i hovedstadsområdet. I Hillerød betyder det, at udviklingen er begrænset til den eksisterende by eller langs S-togsbanen. I Favrholm er der arealer til udvikling de næste mange år. Hvis Hillerød skal udvides yderligere, er der med den nuværende plan kun Hammersholtområdet, hvor det kan ske. Byrådet har ikke truffet en endelig beslutning om Hammersholtområdet".

Se præsentation fra borgermødet her

Se opsamling fra workshop på borgermødet her

Hvad skal der ske nu?

Den fremadrettede proces vil blive meldt ud via Brødeskov Lokalråds kanaler.

Hammersholtområdet

Her kan du se, hvilket område Hammersholtområdet dækker.

Hammersholtområdet - PDF
Hillerød Kommune - logo