Spring menu over

På grund af den vedvarende frost må vi desværre stoppe brolægningen i Slotsgade. Der vil blive lavet en midlertidig konstruktion med jernplader og ramper af grus på de dele af belægning som ikke er færdig, så der kan køres på strækningen mellem Posen og Slangerupgade. Entreprenøren gør dog opmærksom på at de udlagte jernplader kan være glatte i frost og snevejr, men er nødvendige for at beskytte bærelaget mod sporkøring. Der vil være parkerings- og standsningsforbud i begge sider af gaden for at beskytte den endnu ikke færdige belægning mod utilsigtet kørsel på fortov. Gaden vil være åbne for kørende trafik fra fredag d. 16 december.

Vi forventer at genoptage arbejdet med brolægningen i uge 3, under forudsætning af, at frosten er væk og jordbunden er tøet op. Interimsvejen over Køies Bugt via Møllestræde vil fortsat kunne benyttes.

Forsinkelsen forventes ikke at få indflydelse på den endelige aflevering til foråret 2023.

 

Hillerød Kommune - logo