Spring menu over

Når belægningen ryddes, bliver der etableret gangbroer og der lægges gangplader ind til alle indgange og forretninger.

Inden der lægges ny belægning, skal der lægges nye fjernvarmestik og trækrør, så eventulle fremtidige ledninger ikke forstyrrer den nye belægning.

Der lægges i første omgang ny belægning på halvdelen af fortovet, frem til den nye ledelinje (linjen cirka midt på fortovet for blinde og svagtseende). Arbejdet starter mandag den 30. maj, og forventes færdig den 22. juli. Den sidste del af fortovet, ud mod kørebanen, udføres i perioden september til december.

Det vestlige fortov forventes helt færdig i januar.

Arbejderne på det østlige fortov (det smalle fortov) forventes igangsat den 22. juli og vil være færdig december.

 

Hillerød Kommune - logo