Spring menu over

Anlægsarbejderne for en ny vej, Favrholm Allé, og et nyt landskab går i gang hen over sommeren. Projektet er en del af den nye bydel Favrholm, som vil vokse op i Hillerød med både boliger, erhvervsliv, kultur- og idrætsliv samt store grønne rekreative områder.

Favrholm Allé bliver en grøn klimavej med mere end 100 Lindetræer (Kejserlind) fordelt i frodige plantebede i hver vejside. Favrholm Allé bliver samlet set ca. 900 meter lang og får også cykelstier og fortove i begge sider. Favrholm Allé starter ved rundkørslen på Roskildevej (ved Novo Campus) og forløber hen til og fra Nyt Hospital Nordsjælland.

Det nye landskab er ca. 110.000 m2, 11 hektar. Til sammenligning er ”Posen” under 1 hektar. Landskabets terræn formes til at kunne håndtere helt store skybrud, op til en 100 års hændelse, og vil klimasikre den nye bydel. Vandets vej bliver synligt med fire søer og et åbent vandløb, der vil bugte sig igennem landskabet, inden det leder videre ud i Havelse Å systemet.

Der kommer også små bakketoppe og forskellige plantninger af danske hjemmehørende urter, træer og buske i flere størrelser. Det bliver en mangfoldig natur med stor biodiversitet til gavn for både insekter og andre dyr og os mennesker.

Der etableres et net af stier rundt i landskabet, hvorfra man kan gå på opdagelse eller tage en pause på en af de tre minipladser, som indrettes med klinkebelægning, siddepladser og belysning.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Gorm Hansen A/S i samarbejde med Hededanmark, og forventes færdig juni 2024. Vi holder et 1. spadestik arrangement den 8. august kl. 16:00 ved byggepladsen. Nærmere info vil følge og fremgå på kommunens hjemmeside.

Området ligger syd for Hillerød By og afgrænses af Roskildevej mod vest, Overdrevsvejen mod syd, Nyt Hospital Nordsjælland mod øst og mod nord af det kommende nye boligområde ”Generationernes Kvarter”, som også bliver en ny bydel i Favrholm.

 

 

Hillerød Kommune - logo