Spring menu over

Borgmestrene – Steffen Jensen fra Halsnæs, Bent Hansen fra Gribskov og Kirsten Jensen fra Hillerød – undrer sig over, at Arresø ikke er udpeget som en af de søer, hvor staten vil bidrage til at sikre et bedre vandmiljø i den nye Vandområdeplan.

”Vi mener, at Arresø som Danmarks største sø skal være med i Vandområdeplanen. Selvom vi kommuner arbejder aktivt for en renere Arresø, er søen meget belastet af fortidens synder. EU´s mål, som Danmark har tilsluttet sig, sigter mod, at der skal opnås ’god tilstand’ i søen inden udgangen af 2027. Selv hvis vi sammen med staten satte et forstærket arbejde i gang i dag, så er det allerede nu meget tvivlsomt, om målet kan nås i 2027. Vi har brug for et fælles arbejde for Arresøs renere fremtid. Arresø indgår som en væsentlig del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og søen er tillige udpeget som NATURA 2000-område. Der er et betydeligt friluftsliv knyttet til søen og masser af friluftsfaciliteter og seværdigheder i søens nærområder” siger de tre borgmestre.

I brevet opfordrer de regeringen til at genoverveje, om ikke Arresø skal medtages i vandområdeplanen, der udpeger hvilke søer, der skal særligt fokus på de kommende år.

”Lige nu står vi i et svært sted for Arresø. Kommunerne og spildevandsselskaberne arbejder med bedre rensning af vandet til Arresø og dermed mindske stofbelastningen. Det vil få en positiv effekt på søens tilstand. Skaderne på søen er dog så gamle og omfattende, at kommunernes indsats alene ikke er nok til at rette op og sikre ’god miljøtilstand’. Der er behov for, at staten sætter gang i at gøre Arresø renere. Selv med yderligere omfattende investeringer i f.eks. nye spildevandsløsninger i kommunerne, så ville søens tilstand ikke for alvor ændre sig til det bedre,” skriver de tre borgmestre.

 

Hillerød Kommune - logo