Spring menu over

Hastighedsplanen indebærer, at der i det omfang der er lokale ønsker, kan etableres lav-hastighedszoner med 40 km/t på udvalgte veje i byområder.

På borgermødet kan du høre om:

 1. Velkomst og introduktion
  v/ Dan Riise, formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget
 2. Hastighedsplanen og 40 km/t lav-hastighedszoner
  v/ Ivan Christensen, Sektionsleder, Trafik, Vej og Park
 3. Eksempler på lav-hastighedszoner og virkemidler
  v/ Jørgen Knoop, Trafik- og vejingeniør, Trafik, Vej og Park
 4. Spørgsmål og debat
  Plenum
 5. Afslutning, det videre forløb
  v/ Dan Riise, formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Planen tager udgangspunkt i kommunens vejklassifikation som omfatter følgende vejklasser:

 • Tertiær lokalvej (lille evt. blind vej) hvor der generelt kan etableres lav-hastighedszone
 • Sekundær lokalvej hvor der generelt kan etableres lav-hastighedszone
 • Primær lokalvej hvor der generelt etableres lav-hastighedszoner bortset fra på vejstrækninger med både fortove og cykelstier, som ikke ligger ved skoler eller institutioner for børn, unge eller ældre
 • Trafikvej – fordeling hvor der generelt ikke etableres lav-hastighedszoner medmindre særlige forhold gør sig gældende
 • Trafikvej – gennemfart (statsveje) hvor lav-hastighedszoner ikke er aktuelle.

Omfanget af lav-hastighedszoner planlægges at ske i det omfang, der kan afsættes midler til det i kommunens budgetter.

Hillerød Kommune - logo