Spring menu over

Hvilke krav er der til ansøgningen? 

Der er ingen særlige krav til, hvordan du skal søge om aktindsigt. Du kan gøre det via en selvbetjeningsløsning, mail, brev, pr. telefon eller ved personlig henvendelse i kommunen.

Det er ikke et krav, at du begrunder dit ønske om aktindsigt.

Jo mere præcis du er i din beskrivelse af, hvad du ønsker aktindsigt i, jo nemmere er det for os at behandle din ansøgning. Du kan fx oplyse titlen på sagen, du ønsker indsigt i, eller et cpr-nummer.

Hvornår får jeg svar på min aktindsigt? 

Når vi har modtaget din anmodning om aktindsigt, skal vi som udgangspunkt besvare den inden for syv arbejdsdage

Hvis vi ikke har mulighed for at svare på din aktindsigt inden for de syv arbejdsdage, orienterer vi dig om, hvorfor det ikke er muligt at besvare den inden for tidsfristen, og hvornår du kan forvente at modtage et svar.

Send din aktindsigt til den afdeling, som har behandlet sagen

Familier og Sundhed hjælper familier, børn og unge (op til 18 år) med forskellige typer af rådgivning og støtte.

Sådan sender du din aktindsigt til Familier og Sundhed

Send DigitalPost til Familier og Sundhed

Ældre og Sundhed tager sig blandt andet af: 

  • plejehjem
  • hjemmepleje
  • visitation af hjælpemidler 
  • genoptræning 
  • forebyggelse af indlæggelser. 

Sådan sender du din aktindsigt til Ældre og Sundhed

Send DigitalPost til Ældre og Sundhed

By og Miljø passer på naturen og miljøet, giver bygge- og landzonetilladelser, vedligeholder kommunens veje, stier og grønne arealer.

Sådan sender du din aktindsigt til By og Miljø

Send DigitalPost til By og Miljø

Ejendomme bygger, drifter og vedligeholder kommunens bygninger og de faciliteter de rummer.

Sådan sender du din aktindsigt til Ejendomme 

Send DigitalPost til Ejendomme

Jobcentret hjælper blandt andet ledige og sygemeldte i job og hjælper virksomheder med at finde nye medarbejdere.

Sådan sender du din aktindsigt til Jobcenteret

Send DigitalPost til Jobcenteret

Borger- og Socialservice hjælper voksne, som har et handicap eller psykiske lidelser.

De tager sig også af Borgerservice, hvor de blandt andet udsteder nyt pas, hjælper med MitID og nyt sygesikringskort. 

Sådan sender du din aktindsigt til Borger- og Socialservice

Skriv DigitalPost til Borger- og Socialservice

Dagtilbud Børn tager sig af alle vores børnehaver og vuggestuer. De tager sig også af ventelisterne og tildeler pladserne i institutionerne. 

Sådan sender du din aktindsigt til Dagtilbud

Send DigtitalPost til Dagtilbud/ Pladsanvisningen

Skoleafdelingen tager sig af den overordnede udvikling og drift på skoleområdet.

Sådan sender du din aktindsigt til Skoleafdelingen

Ssend DigitalPost til Skoleafdelingen

Kultur, Idræt og Fritid tager sig af kultur, idræt og det frivillige foreningsområde. Derudover tager de sig også af SSP, Basen, bibliotekerne og musikskolen. 

Sådan sender du din aktindsigt til Kultur, Idræt og Fritid

Send DigitalPost til Kultur, Idræt og Fritid

Økonomi tager sig blandt andet af Hillerød Kommunes økonomi og budget. De laver også befolkningsprognose, boligprognose og andre prognoser.

 Sådan sender du din aktindsigt til Økonomi

Send DigitalPost til Økonomi

Hvis du søger aktindsigt som journalist skal du kontakte vores presseansvarlige.

Find kontaktoplysninger på vores presseansvarlige

Hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte

Hvis du ønsker aktindsigt i sager, dokumenter eller oplysninger, der drejer sig om to eller flere afdelinger, eller du ikke klar over, hvilken afdeling du skal kontakte, kan du skrive til vores hovedpostkasse. 

Husk brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Send din aktindsigt på DigitalPostSend din aktindsigt på mail

Hillerød Kommune - logo