Spring menu over

Privatlivspolitik ved brug af Hillerød Vikar 

Vi behandler personoplysninger om dig - orientering om dine rettigheder

Hillerød Kommune behandler personoplysninger om dig for at kunne svare på din henvendelse/behandle din sag.

Det drejer sig om almindelige personoplysninger og i visse tilfælde
personfølsomme personoplysninger. Oplysninger kommer bl.a. fra dig selv. Vi deler dine oplysninger med de relevante afdelinger i kommunen, når det er nødvendigt for at behandle din henvendelse/sag.

Dine rettigheder

Vi skal orientere dig om, at du har ret til:

  • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig
  • at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
  • at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige
  • at få slettet oplysninger, hvis lovgivningen giver mulighed for det
  • at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine
    personoplysninger
  • at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset (i visse tilfælde)

Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra g, hvis vi behandler følsomme personoplysninger om dig.

Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare oplysningerne.

Du kan læse mere om behandling af dine oplysninger og dine rettigheder på Hillerød Kommunes hjemmeside https://www.hillerod.dk/kommunen/omorganisationen/databeskyttelse/

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000. Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger digital post eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400
Hillerød.

Hillerød Kommune - logo