Spring menu over

Stillingen som borgerrådgiver er pt. vakant.

Borgerrådgiver Michala Thousig har fået nyt arbejde og er derfor stoppet i Hillerød Kommune. Stillingen er pt. vakant.

Du kan i stedet kontakte den afdeling, din henvendelse drejer sig om.

Borgerrådgiveren kan give dig råd og vejledning i forhold til klagemuligheder og sagsbehandlingsregler inden for kommunens område.

 

  • Give dig information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunale afgørelser, og hvem der kan behandle din klage.
  • Hjælpe dig, hvis du har brug for hjælp til forståelse af en afgørelse eller et brev, du har modtaget fra kommunen.
  • Behandle klager over kommunens sagsbehandling eller personalets optræden.
  • Tage imod og videreformidle dine forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og borgerbetjening kan forbedres.
    Hjælpe med at skabe eller genskabe kontakt og dialog mellem dig og kommunen.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over det faglige indhold i kommunale regler, det politiske vedtagne serviceniveau, ansættelsesforhold i kommunen eller forhold, som varetages af klageinstanser.

Borgerrådgiveren fungerer uafhængigt af kommunens afdelinger. Alle borgere i Hillerød Kommune kan kontakte borgerrådgiveren. Det er også muligt at henvende sig anonymt.

Når du henvender dig til borgerrådgiveren, har du har rettigheder i forhold til behandlingen af dine oplysninger, fordi det foregår elektronisk. Borgerrådgiveren behandler alle sager elektronisk, og dine oplysninger registreres elektronisk i borgerrådgiverens it-system. Forvaltningen kan ikke se, at borgerrådgiveren har oprettet en elektronisk sag på baggrund af din henvendelse og borgerrådgiverens elektroniske sager kan ikke tilgås af forvaltningen.

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22, 1457 København K. Telefon: 33 13 25 12

Ombudsmanden behandler klager over forvaltningsmyndighedernes behandling og deres sagsbehandling samt behandling af borgerne.

Udlændingestyrelsen
Ryesgade 53, 2100 København Ø. Telefon: 35 36 66 00.

www.nyidanmark.dk 

Institut for Menneskerettigheder
Wilders Plads 8K, 1401 København K. Telefon: 32 69 88 88. Mail: info@humanrights.dk

Engelsk version:  www.humanrights.dk

Dansk version:  www.menneskeret.dk

Patientombuddet og Patientklagecentret
Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Telefon: 72 28 66 00

Familieretshuset
Det er familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien - fx forældremyndighed, separation og skilsmisse og værgemål. 

 www.familieretshuset.dk

 

Borgerrådgiveren

Byrådssekretariatet
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo