Spring menu over

Formålet med borgerrådgiverens funktion er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed.

Funktionen er administrativ, og Borgerrådgiveren er ansat af Hillerød Kommune til at hjælpe borgeren der, hvor en sag er gået i hårdknude samt at guide borgerne rundt i det kommunale system, yde hjælp til at forstå en afgørelse eller at vejlede i ankesager.

Funktionen er uvildig og uafhængig af forvaltningen, men sigter mod at samarbejde med denne til opfyldelse af formålet.

 

 • Jeg hedder Dorthe Mathiassen og træffes bedst mandage og torsdage kl. 10-13 på telefon 7232 0025.
 • Du er også velkommen til at sende en mail via kommunens hjemmeside (se kontakt nederst på denne side) og bede om at blive ringet op. Husk at oplyse dit telefonnummer. Skriv gerne i korte træk, hvad din henvendelse drejer sig om.

 • Få vejledning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage.
 • Få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen.
 • Få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikt i en sag.
 • Klage over processen i kommunens sagsbehandling, personalets optræden og udførelsen af praktiske opgaver.

 • Behandle klager over kommunens afgørelser eller ændre disse.
 • Behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau.
 • Behandle klager, der skal varetages af en anden klageinstans, fx. i Ankestyrelsen, ved Domstolene eller hos Ombudsmanden.
 • Behandle klager over ansættelsesforhold.
 • Behandle klager vedrørende sager, der er mere end et år gamle.
 • Hjælpe med forhold, der ligger uden for Kommunens regi, f.eks. udbetaling af førtidspension og folkepension. Kontakt i stedet Udbetaling Danmark. Tlf. 7011 1213.
 • Hjælpe med problemer vedrørende bestilling af f.eks. pas, kørekort, MitID og lign. Kontakt i stedet Borgerservice. Tlf. 7232 0000.

 • Har fokus på dialog som det primære redskab i arbejdet med at genoprette borgernes tillid til Kommunen, når en sag er gået i hårdknude.
 • Er ansat 17 timer om ugen og har lukket onsdage og fredage. Der kan derfor være ventetid på svar.
 • Varetager funktionen alene og træffes derfor ikke i ferier og på fridage samt under sygdom eller kurser.

Borgerrådgiveren

Byrådssekretariatet
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag og torsdag kl. 10.00-13.00

Hillerød Kommune - logo