Spring menu over

Ring 1813 hvis du er kommet til skade eller er blevet pludseligt syg uden for din egen læges åbningstid, og det ikke kan vente.

Besøg Akuttelefonens hjemmeside

Du skal altid ringe 112, hvis der er tale om en alvorlig akut sygdom eller en livstruende skade.

Du skal altid ringe 112, hvis du har brug for akut hjælp af politiet.

Hvis din henvendelse ikke er akut, kan du ringe til Nordsjællands Politi på telefon 114.

Besøg Nordsjællands Politis hjemmeside

Har du brug for en tandlæge uden for normal åbningstid, skal du ringe til Tandlægevagten på telefonnummer 7025 0041

Besøg tandlægevagtens hjemmeside 

Kontakt Hillerød Forsyning, hvis du oplever problemer med vand, varme eller kloak.

Besøg Hillerød Forsynings hjemmeside

Har du brug for akut hjælp til at løse sociale problemer, kan du kontakte:

Børn og unge

Familie- og Ungerådgivningen har en døgnvagt til akut opståede problemer, hvor børn og familier er involverede.

Har du brug for hjælp fra døgnvagten uden for Hillerød Kommunens åbningstid, skal du ringe til politiet på 114. Politiet vil så tage kontakt til den sociale døgnvagt. 


Ældre

Får du hjemmehjælp, kan du ringe til Hjemmeplejen – også uden for kommunens normale åbningstid. Hvis du ikke er visiteret til Hjemmeplejen, kan du ringe til Akuttelefonen 1813.

 

Akut psykiatrisk behandling

Hvis du har brug for akut psykiatrisk hjælp, kan du kontakte Akutmodtagelsen (psykiatrisk skadestue) på Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød, telefon 3864 3200. Alle - patienter, pårørende, venner, naboer, kolleger mv. - kan henvende sig døgnet rundt og få hjælp eller rådgivning i akutte psykiatriske tilfælde.

 

Voldsramte kvinder og børn

Er du udsat for fysisk eller psykisk vold, kan du ringe døgnet rundt til den nationale, anonyme hotline på telefon 1888.

 

Herberg / forsorgshjem

Har du midlertidigt brug for husly og har særlige sociale problemer, kan du henvende dig på Skansegården Forsorgshjem - Center for Forsorg og Behandling på Skansevej 2C, 3400 Hillerød, telefon 5163 3663.

 

Opsøgende indsats

Er du i kontakt med et menneske, som har en bekymrende adfærd som konsekvens af en socialt udsat position, stof- eller alkoholmisbrug eller hjemløshed, kan du kontakte centerleder på Trollesbro, Inge Engel på telefonnummer: 7232 3601 i Trollesbros åbningstid.

Ved større akutte hændelser så som et væltet træ over vej, en stor underminering, hul i vej eller fortov som er til akut fare for trafikanter eller lign. kan du indenfor kommunens åbningstid kontakte Trafik, vej og park på tlf. nr. 7232 2241. Uden for kommunens åbningstid kan du kontakte Falck på tlf. nr. 7010 2030.

 

Hillerød Kommune - logo