Spring menu over

Aske har siden marts 2022 arbejdet som ungekulturformidler på Hillerød Bibliotek. Det lå egentlig ikke i kortene, at han skulle havne på et bibliotek, men sidste forår oprettede man, efter en længere periode med udfordringer på biblioteket, en ny stilling.

Her søgte man en person, som kunne møde de unge, der i stigende grad var begyndt at ”hænge ud” på biblioteket. Målet med stillingen var blandt andet, at det forhåbentlig kunne sætte en stopper for den opadgående konfliktspiral.

Escape the Library

Askes arbejdsliv er egentlig delt i to. Den ene del bruger han på at lave læringsforløb for skoleklasser, som kommer forbi biblioteket til fx Escape the Library og sidste år havde han og kollegerne hele 2.500 skolelever igennem biblioteket.

Her forsøger de at skabe et anderledes læringsmiljø, som forhåbentlig kan inspirere de unge og få dem til at komme tilbage og bruge biblioteket – både i fritiden, og når de skal søge litteratur til større opgaver nu og i fremtiden. 

Et ansigt ud ad til

Den anden side af Askes arbejdsliv handler om mødet med de unge, som over en længere periode har hængt ud på biblioteket. Og det er ikke altid gnidningsfrit, når forskellige typer af brugere mødes i et rum, som mange forbinder med stilhed og fordybelse. 

Biblioteket er mange ting, og for alle slags mennesker, men det kan være et svært rum at navigere i for de unge, og der er risiko for konflikter, når flere behov og interesser mødes i et biblioteksrum. Og det har der også været mange konflikter.

I en periode oplevede han og kollegerne mange konflikter med de unge mennesker, som hurtigt fik et dårligt ry. Her kunne man så vælge to tilgange – at begrænse adgangen til biblioteket yderligere eller at møde de unge på en, som Aske formulerer det, ”konfliktnedtrappende måde”.

Og netop der er Aske blevet et ansigt ud ad til.

Han er ofte den, der tager dialogen med de unge både i biblioteksrummet, både når de kommer med deres venner, men også, når de er der med deres familie eller skoleklasser.

”De unge er langt bedre end deres rygte. De ønsker egentlig bare et sted at være og vil gerne samarbejde, når de bliver mødt på den rigtige måde og man viser, at man gerne vil dem. Vi har heldigvis langt færre konflikter nu i forhold til tidligere”, fortæller Aske.

Hillerød Kommune - logo