Spring menu over
til det specialiserede børne- og ungeområde i Hillerød Kommune

Brænder du for projektledelse og økonomistyring samtidig med, at du vil bidrage til at sikre børn og unge gode trivsels- og udviklingsmuligheder? Hillerød Kommune investerer i kommunens udsatte og handicappede børn, unge og familier. Vi er i gang med en omfattende forandringsproces, hvor vi har fokus på fortsat at skabe udviklende tilbud i nærmiljøet samtidig med et nødvendigt økonomiperspektiv. Vi har brug for dig til at understøtte den proces.

Lidt om os og jobbet

Afdelingen Familier og Sundhed i Hillerød kommune består af knap 250 medarbejdere og varetager den samlede indsats i forhold til særligt sårbare børn og unge. Afdelingen består af handicaprådgivere, familie- og ungerådgivere, PPR, sundhedsplejen, tandplejen, familieplejekonsulenter, administrative medarbejdere og kommunens egne interne tilbud.

Den ledige stilling er i Fællessektionen. Fællessektionen, der består af 11 medarbejdere, er en tværgående stabs- og administrationsenhed, som løser opgaver inden for økonomistyring og personaleadministration på tværs af afdelingen Familier og Sundhed. Desuden er projektledelsen af interne og eksterne udviklingsprojekter samt betjening af ledergruppe, chefgruppe og politisk niveau forankret i sektionen.

Fællessektionen er optaget af at udvikle opgaveløsningen, som primært handler om, hvordan vi kan anvende eksisterende og nye teknologier og nye metoder ved løsningen af vores administrative kerneopgave. Det gælder eksempelvis robot eller RPA teknologi, som er en af de ting vi aktuelt er optaget af i samarbejde med vores digitaliseringsafdeling. Her vil du være vigtig i relation til at få implementeret de nye teknologier helt i mål.

Vi søger en nysgerrig profil, der har stærke relationelle kompetencer, og er god til at opbygge relationer på tværs af faggrupper og organisatoriske enheder, da det er afgørende for at blive en succes i rollen.

Dine opgaver vil bl.a. være følgende

  • Projektledelse af såvel store forandringsprojekter, som mindre effektiviseringsprojekter
  • Udvikling af økonomistyring inden for det specialiserede børne- og ungeområde
  • Udarbejdelse af effektiviseringsforslag til det årlige budget
  • Politiske sagsfremstillinger
  • Tværgående arbejdsgrupper i kommunen

Vi forventer, at du

  • har erfaring med projektledelse – og gerne en projektlederuddannelse
  • har relevant administrativ eller akademisk uddannelse
  • har kendskab til kommunaløkonomi og gerne det specialiserede børne- og ungeområde – eller kan sætte dig ind i det forholdsvis hurtigt
  • er superbruger i excel og har kendskab til økonomisystemer – gerne KMD Opus

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er til besættelse med forventet start 1. oktober 2022.
Vores udgangspunkt er en 37 timers stilling med løn efter kvalifikationer.

Frist

Vi skal have din ansøgning senest torsdag 18. august 2022 kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 34 og/eller 35.

Hvis du har spørgsmål

til stillingen, er du velkommen til at ringe til Sektionsleder Mikkel Bo Jensen på telefon 72 32 55 70. 

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Ansøgningsfrist
18. august 2022

Tiltrædelse
1. oktober 2022

Kontakt
Sektionsleder Mikkel Bo Jensen på telefon 72 32 55 70

Arbejdssted
Familier og Sundhed (administrationen)

Ansættelsesforhold
Fuldtid

Hillerød Kommune - logo