Spring menu over

Sjælden stilling som udekørende sygeplejerske til nattevagt i Hillerød Kommune

En af vores dygtige natsygeplejersker skal på barsel. Vil du være vores natsygeplejerske, så se endelig her!

Vi er et natteam med et tæt og godt samarbejde, som søger en fagligt ambitiøs kollega med gode samarbejdsevner, både i relation til borgere og pårørende, såvel som til kollegaer og andre faggrupper. Vi har et godt arbejdsmiljø og vi prioriterer udvikling og trivsel.

Som sygeplejerske i nattevagt vil du være den ansvarshavende sygeplejerske i kommunen samt have rollen som akutsygeplejerske. Du skal derfor på sikker vis kunne udføre kompleks sygepleje på højt selvstændigt niveau, vurdere borgere med akut forværret tilstand/funktionsniveau, samt varetage komplekse instrumentelle opgaver.

Du vil være en del af sygeplejegruppen og have to social- og sundhedsassistenter som dine faste kolleger om natten. Hjemmeplejen og Sygeplejen har gennem de to sidste år implementeret faste teams og samarbejder tæt med visitationen og andre tværfaglige samarbejdspartnere. Hjemmeplejen og Sygeplejen har en rehabiliterende og aktiverende tilgang og arbejder målrettet med tidlig opsporing og forebyggelse af unødvendige indlæggelser. Stillingen kan eventuelt kombineres med dag- eller aftenvagter.

Vi tilbyder dig

 • en arbejdsplads i konstant udvikling med fokus på høj kvalitet i opgaveløsningen
 • mulighed for faglig sparring med kolleger og udviklingssygeplejerske
 • god og nærværende ledelse, der vægter trivsel og højt
 • imødekommende kollegaer, der arbejder målrettet på at fastholde det gode arbejdsmiljø
 • en mangfoldig arbejdsplads hvor vi har respekt for hinandens kompetencer
 • åbenhed og dialog
 • medindflydelse på vagtplanlægningen
 • fleksibilitet og godt arbejdsmiljø i nye lokaler – tæt på Hillerød station og buslinjer
 • struktureret og grundigt introprogram tilpasset dine behov.

Vi forventer, at du

 • er autoriseret sygeplejerske med minimum et par års klinisk erfaring og har kørekort
 • er helhedsorienteret med gode organisatoriske kompetencer
 • er fagligt velfunderet med gode instrumentelle færdigheder
 • er selvstændig og ansvarsbevidst kollega, der iværksætter relevante indsatser og sikrer løbende opfølgning
 • kan videreformidle din viden på en pædagogisk måde og bidrager til vores gode læringsmiljø.
 • er erfaren i elektronisk journalføring. Vi anvender KMD Nexus.

Hillerød Kommunes ledelsesgrundlag og værdier

Du kan læse mere om vores organisation og om vores forventninger til dig på vores hjemmeside under ledelse og værdier, hvor du kan finde vores ledelsesgrundlag, personalepolitik og de tre værdisæt, som fungerer som afsæt for ledelse og medarbejdere i Hillerød Kommune.

Det praktiske

Tidsbegrænset stilling i perioden 1. august 2024 til 31. juli 2025 på 28 timer/ugen, med mulighed for forlængelse eller fastansættelse.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst, og lønnen aftales med den forhandlingsberettigede organisation.

Vi holder løbende samtaler og glæder os til at høre fra dig.

Sidste frist for ansøgning er fredag den 14. juni kl. 12.00.


Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til Britt Dresler, telefon 72 32 62 70.

Søg stillingen via linket og medsend relevant dokumentation.

Du kan finde flere oplysninger om Hillerød Kommune på www.hillerod.dk.

Hos os er det ikke kun arbejdet, der tæller, men også menneskene bag.

I fællesskab gør vi hver dag en forskel for kommunens mere end 54.000 borgere, og vi sætter pris på det helt særlige bidrag, som du kommer med. Vi er stolte af at gå nye veje og sammen finde løsninger på de udfordringer, som møder os. Hillerød Kommune er en fleksibel arbejdsplads, hvor vi tror på værdien af både forskellighed og sammenhold. Det er vigtigt, at alle føler sig anerkendt og respekteret, for hos os er arbejdsglæde en forudsætning for den gode kvalitet og tilfredse borgere.


Ansøgningsfrist
14. juni 2024

Tiltrædelse
1. august 2024

Kontakt
Britt Dresler, telefon 72 32 62 70

Arbejdssted
Hjemmeplejen

Ansættelsesforhold
-

Hillerød Kommune - logo