Spring menu over
Vi opnormerer i vores team, så vi fremover har endnu bedre forudsætninger for at gøre en forskel for sygemeldte borgere, og du har mulighed for at være med.

Vi søger dig, som har et stærkt beskæftigelsesrettet blik og som er enig i, at man bedst bliver hjulpet ud af en sygemelding ved at holde sig aktiv og tænke i retning af arbejdsmarkedet.

I Fastholdelsesteamet arbejder vi målrettet på at støtte sygemeldte borgere og borgere i jobafklaringsforløb tilbage i nuværende eller nyt job. Det gør vi ud fra en løsningsfokuseret tilgang og du kommer derfor til at anvende LØFT-metoden i samarbejdet med borgerne. Vi tror på, at vi sammen skal sætte vores faglighed i spil til gavn for borgerne og derfor bliver du understøttet i dit arbejde af vores fastholdelseskonsulenter og vores virksomhedskonsulenter, som udover LØFT også anvender tankegangen bag IPS-metoden i samarbejdet med borgerne.

Camilla fortæller: ”Når jeg bruger LØFT-metoden i samtalen med borgeren, oplever jeg, at borgeren får øje på ressourcer hos sig selv, som kan skabe forandring. Det gør samtalen mere levende og giver borgeren håb.“

Mere om Fastholdelsesteamet og dine opgaver hos os

I Fastholdelsesteamet er vi ca. 20 kollegaer i alt. Teamet varetager hele opgaven omkring de sygemeldte – både myndighedsopgaven, den virksomhedsrettede indsats og udbetaling af ydelse. Dine arbejdsopgaver hos os vil blandt andet bestå af løbende at tage stilling til borgerens uarbejdsdygtighed, og det sker særligt via de jobrettede motivationssamtaler. Du varetager den sammenhængende og koordinerende myndighedsrolle i sygedagpenge- og jobafklaringsforløbssager – herunder det tætte samarbejde med kolleger med henblik på god progression i sagen. I de tilfælde, hvor sagen kræver det, vil du også være den, der forbereder sagen til rehabiliteringsteamet.

Det lægger vi vægt på hos dig

Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har en anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. Derudover er det en fordel, hvis du allerede har erfaring fra sygedagpengeområdet – enten fra tidligere ansættelse eller, hvis du er nyuddannet, fra din praktik.

Derudover forventer vi, at du
  • hviler godt i myndighedsrollen
  • bidrager til et godt arbejdsmiljø og kan lide at samarbejde
  • er struktureret, ansvarsbevidst og engageret – både i målgruppen og i dine kolleger
  • er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
  • har erfaring med anvendelsen af Fasit og andre relevante IT-værktøjer og besidder en høj grad af datadisciplin.

Det kan du forvente hos os

Hos os er det ikke kun arbejdet der tæller, men også menneskene bag. Vores team består af både nyuddannede og af erfarne kolleger og vi har en synlig og erfaren ledelse, der er tæt på den daglige drift. For os er det vigtigt, at vi har et godt kollegaskab og en høj trivsel, samtidig med at vi er ambitiøse både på vores faglighed og på vores præstationer. Vi værner om at være opmærksomme på hinanden og udvise hjælpsomhed, når der er behov for det.

Rikke fortæller: Vi sætter videndeling og tværfaglighed højt. Der er vigtigt for os, at vi reflekterer over egen praksis og vi har en udtalt holdning om, at vi er fælles om at skabe de gode resultater. Vi lægger vægt på ansvarlighed og selvstændighed i opgaveudførslen, og vi har alle en stærk stemme i samtalerne om, hvordan vi bedst når vores mål.”

Hvis du bliver ansat hos os sørger vi for
  • at tage imod dig med et gennemarbejdet introduktionsprogram, som vi tilpasser den baggrund, som du kommer med.
  • struktureret sparring med fagkoordinator om dine sager og dine resultater.
  • Mulighed for høj grad af medbestemmelse i forhold til, hvordan vi bedst kan opfylde afdelingens fælles mål.

Vores arbejdsplads er et moderne rådhus, der er kendetegnet ved åbne kontorlandskaber med mulighed for hjemmearbejde og for at trække i stillerum ved behov. Det er nemt at komme hertil både på cykel eller offentlig transport. Kommer du i bil, har vi gratis parkering ved rådhuset. Derudover har vi dejlige udenomsarealer, en god kantine og et veludstyret træningslokale.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og lønnen forhandles med den relevante faglige organisation.
Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse den 1. august 2024 eller snarest derefter.

Frist

Du søger stillingen online og ansøgningsfristen er den 12. juni 2024 kl. 20.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 20. juni 2024.

Har du nogle spørgsmål?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Lisbeth Jørgensen på telefon 72 32 31 28 eller faglig koordinator Rikke Jørgensen på telefon 72 32 31 69.

Følg Jobcenter Hillerød på LinkedIn

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid.


 

Hos os er det ikke kun arbejdet, der tæller, men også menneskene bag.

I fællesskab gør vi hver dag en forskel for kommunens mere end 54.000 borgere, og vi sætter pris på det helt særlige bidrag, som du kommer med. Vi er stolte af at gå nye veje og sammen finde løsninger på de udfordringer, som møder os. Hillerød Kommune er en fleksibel arbejdsplads, hvor vi tror på værdien af både forskellighed og sammenhold. Det er vigtigt, at alle føler sig anerkendt og respekteret, for hos os er arbejdsglæde en forudsætning for den gode kvalitet og tilfredse borgere.


Ansøgningsfrist
12. juni 2024

Tiltrædelse
1. august eller snarest derefter

Kontakt
Sektionsleder Lisbeth Jørgensen, telefon 72 32 31 28

Arbejdssted
Jobcenter

Ansættelsesforhold
37 timer

Hillerød Kommune - logo