Spring menu over
Audiologopæd/Logopæd med interesse for børneområdet til Kommunikationscentret.

Du møder ind til nogle fantastiske og helt særlige børn, som giver dig glæde i din hverdag – og du oplever undervejs, hvordan de udvikler sig grundet det arbejde du udfører sammen med dem. Lyder det som noget, der driver dig som logopæd? Så har vi netop stillingen for dig i vores børneteam her på Kommunikationscentret i Hillerød.

Din hverdag som logopæd på KC

Som logopæd i børneteamet er du tilknyttet en eller flere specialskoler i Nordsjælland, hvor du får mulighed for at danne tætte relationer til både børn, forældre og tværfaglige teams på skolerne. Det meste af din arbejdstid vil foregå ude på decentrale arbejdspladser. Det betyder, at du er sammen med kollegaer hver dag – både kollegaer fra skolerne, men også dine logopæd-kollegaer fra dit team på KC. Sparring, tværfagligt samarbejde og gode kollegaer er dermed nøgleord som er gennemgående for din hverdag.
På sigt vil du, alt efter dine kvalifikationer, også kunne være med til at afholde kurser i Tegn til Tale og andre ASK-metoder. Flere af vores logopæder løser endvidere børnesager for VISO, som også kan blive en mulighed for dig.

Dine opgaver vil derfor være varieret og alsidige, men helt konkret vil dine primære opgaver være at:

  • foretage sproglige udredninger
  • undervise børn med kommunikative vanskeligheder i bred forstand og børn med sprog- og udtalevanskeligheder
  • implementere alternative og supplerende kommunikationshjælpemidler i din undervisning og rådgivning
  • rådgive og vejlede forældre og andre relevante personer i barnets/borgerens netværk
  • rådgive og vejlede andre fagpersoner i barnets daglige miljø.

Mulighed for udvikling og læring

Der vil være rig mulighed for, at du kan udvikle dine faglige kompetencer i samspil med dine kollegaer og andre fagfæller. Vi er netop i en proces, hvor vi udvikler kommende audiologopæder/logopæder i et mesterlærer-forløb, hvor man bliver klædt på til det arbejde der ligger forude.
Din kommende kollega Nynne fortæller ”Det, der gør det fedt at arbejde her er, at man får mulighed for så meget læring og efteruddannelse. Da jeg startede kunne jeg ikke noget Tegn til Tale, og det var begrænset, hvad jeg vidste om ASK, men nu har jeg lært virkeligt meget – og det er noget af det, jeg bruger allermest.”

Udover at du er uddannet (eller i gang med at uddanne dig til) audiologopæd/logopæd, vil vi gerne høre mere om:

  • din erfaring inden for specialområdet og gerne med Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK)
  • hvordan du kan indgå i vores team og dine samarbejdsevner med andre faggrupper
  • om du har erfaring med at afholde kurser, eller har en interesse for det
  • dine ambitioner og drømme for dit faglige virke som audiologopæd/logopæd – gerne inden for børneområdet og/eller ASK.  

Om Kommunikationscentret

Kommunikationscentret er en selvstændig institution under Hillerød Kommune, hvor vores kerneopgave er at undervise borgere med kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser, så de får en bedre kommunikation og livskvalitet. Derudover afholder vi også kurser for både fagpersonale og pårørende til mennesker, der har brug for støttet kommunikation. Huset er tværfagligt sammensat af logopæder, synskonsulenter, specialoptikere, hørekonsulenter, neuropsykologer, teknologikonsulenter og en ergoterapeut. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: https://kc.hillerod.dk/.

Praktisk

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Mikkel Bregenov-Pedersen på telefon 72 32 38 02 og mail mbreg@hillerod.dk.
Vi afholder to samtaler hhv. den 29. september og den 7. oktober. Mellem de to samtaler anvender vi analyseværktøjet DISC.
Ansøgningsfrist: 26. september kl. 12.00.
Ansættelse: 32-37 timer om ugen (aftales).
Tiltrædelse: 1. november 2022 eller snarest muligt.
Adresse: Skansevej 2D, 3400 Hillerød.

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Ansøgningsfrist
26. september 2022

Tiltrædelse
1. november 2022

Kontakt
Afdelingsleder Mikkel Bregenov-Pedersen på telefon 72 32 38 02 og mail mbreg@hillerod.dk

Arbejdssted
Kommunikationscentret

Ansættelsesforhold
32-37 timer om ugen (aftales)

Hillerød Kommune - logo