Databeskyttelse

Her finder du Hillerød Kommunes information om databeskyttelse.

Databeskyttelse

Hillerød Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere, så håndteringen sker på sikker og lovlig vis.

Vi har tilknyttet to databeskyttelsesrådgivere som har til opgave at holde øje med, at kommunen lever op til reglerne om databeskyttelse.

De kan også hjælpe dig, hvis har spørgsmål til kommunens behandling af dine oplysninger eller du har mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Databeskyttelsesrådgivere

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgivere

 • John Larsen
 • Kasia Torian

via digital post på borger.dk klik her eller ved at skrive til databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk. Du kan også sende et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Når du bruger digital post er du sikker på, at dine personoplysninger bliver sendt sikkert og krypteret.

Databeskyttelsesrådgiverne er uvildige.

Databeskyttelsesrådgiverne kan kun hjælpe dig med spørgsmål om databeskyttelse. Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgiver Klik her.

Digital post

Du kan sende og modtage digital post via www.borger.dk eller www.e-boks.dk. Med digital post bliver informationen krypteret og signeret. Det betyder, at du kan være sikker på, at din besked ikke kan læses af andre end dig og modtageren. 

Når vi skriver til dig, og vores henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger eller andre private oplysninger, bruger vi digital post.

Hvis din henvendelse til os indeholder personfølsomme eller andre private oplysninger, bør du også altid bruge digital post.

Oplysninger om dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Når kommunen behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, som skal bidrage til åbenhed og gøre dig i stand til at varetage dine interesser.

Kort fortalt er dine rettigheder følgende:

 • Ret til at få information fra os om, at vi behandler oplysninger om dig
 • Ret til at få indsigt i oplysninger om dig selv
 • Ret til at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
 • Ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger rettet (kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at slette oplysninger om dig).
 • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Læs mere om dine rettigheder her:

Generel information

By og Miljø

Almindelige og følsomme personoplysninger

Hillerød Kommune løser mange forskellige opgaver og behandler i den forbindelse en række almindelige og følsomme personoplysninger afhængig af opgavetypen. Vi håndterer kun de personoplysninger som er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver.

Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i kommunen der skal sikre, at dine oplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde.

Du kan se eksempler på de to typer oplysninger her:

Almindelige personoplysninger er fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Familieforhold
 • Økonomi

Følsomme personoplysninger er fx:

 • cpr. nr.
 • Helbredsoplysninger 
 • Seksuelle forhold eller orientering
 • Politisk eller religiøs overbevisning.

Hvor henter vi personoplysninger om dig?

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra borgerne selv fx i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning.

Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Det gælder fx oplysninger om indkomst, skat og ejendomsoplysninger.

Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver e. lign. vil vi forinden bede om et samtykke fra dig.   

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Der er forskel på, hvor længe vi gemmer dine oplyser, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om, at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.  

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her