Databeskyttelse

Her finder du Hillerød Kommunes information om databeskyttelse.

Databeskyttelse

Hillerød Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere, så håndteringen sker på sikker og lovlig vis.

Vi har tilknyttet en databeskyttelsesrådgiver som har til opgave at holde øje med, at kommunen lever op til reglerne om databeskyttelse.

Han kan også hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til kommunal behandling af din afgørelse eller du har mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortrolighed i håndteringen af ​​dine eller andre personers data.

Databeskyttelsesrådgivere

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Daniel Hartfield-Traun

via digital post på borger.dk klik her eller ved skrive til databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk . Du kan også sende et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Når du bruger digitalt post er du sikker på, når din personoplysninger bliver sendt sikkert og krypteret.

Databeskyttelsesrådgiveren er uvildig.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kun hjælpe dig med spørgsmål om databeskyttelse. Hvis du har brugt hjælp til at forstå en beskrivelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en beskrivelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgiver.

Digital post

Du kan sende og modtage digitalt post via www.borger.dk eller www.e-boks.dk . Med digital post bliver informationen krypteret og signeret. Det betyder, at du kan være sikker på, at din besked ikke kan læses af anden ende dig og modtageren. 

Når vi skriver til dig, og vores henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger eller andre private oplysninger, bruger vi digitalt post.

Hvis din henvendelse til os indeholder personfølsomme eller andre private oplysninger, bør du også altid bruge digital post.

Oplysninger om dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Når kommunen behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, som skal bidrage til åbenhed og gøre dig i stand til at varetage dine interesser.

Kort fortalt er din rettigheder følgende:

 • Ret til at få information fra os om, at vi behandler oplysninger om dig
 • Ret til at få indsigt i oplysninger om dig selv
 • Ret til at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
 • Ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at få urigtige eller vildledende information rettet (kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at slette information om dig).
 • Ret til i visse tilfælde at få behandling af dine personoplysninger begrænset.

Læs mere om dine rettigheder her:

Generel information om rettigheder

Generel information om rettigheder - ny

 

Almindelige og følsomme personoplysninger

Hillerød Kommune løser mange forskellige opgaver og behandler i forbindelser og række almindelige og følsomme personoplysninger afhængig af opgavetypen. Vi håndterer kun de personoplysninger, der er nødvendig for, at vi kan løse vores opgaver.

Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i kommuner, der skal sikres, når dine oplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde.

Du kan se eksempler på de to typer oplysninger her:

Almindelige personoplysninger er fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Familieforhold
 • Økonomi

Følsomme personoplysninger er fx:

 • cpr. nr.
 • Helbredsoplysninger 
 • Seksuelle forhold eller orientering
 • Politisk eller religiøs overbevisning.

Hvor henter vi personoplysninger om dig?

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra borgerne selv fx i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning.

Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Det gælder fx information om indkomst, skat og ejendomsoplysninger.

Hvis vi har brug for at indhente information fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver e. lign. vil vi forinden bed om et samtykke fra dig.   

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Der er forskel på, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller i hvilken sammenhæng information indgår.

Kommunen er forpligtet til at håndtere information efter arkivreglerne. Der er fx regler om, at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet. 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her