Etablering af kunstgræsbane ved Ny Harløsevej 17F skal ikke miljøvurderes

06-01-2021

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10. Infrastrukturanlæg b) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Projekt omhandler etablering af ny 11 mands kunstgræsbane på 105x68 meter, med belægning og sikkerheds areal 115x76m og evt. etablering af træningsareal på i alt 25x57meter (”ekstraareal”). 11 mandsbanen etableres med nyt 125 lux LED lysanlæg, fordelt på 6 stk. 18-20 meter høje lysmaster. Banerne bliver med en 40-45 mm. kunstgræsfiber og under fiberbelægningen lægges en 20 mm shockpad. Banerne infilles med gummigranulat (ELT-gummi) og kvartssand. Det evt. ekstra baneareal med træningsbaner belyses ligeledes med 125 lux som anvendes. Der kommer ikke øget belysning ved fodboldkampe (250 lux) så der bliver kun et luxniveau. Der er endnu ikke endelig truffet valg om type af kunstgræstæppe. Det er også muligt at der vælges et kunstgræstæppe uden performance infill (uden ELT gummi) et såkaldt 4. generations kunstgræstæppe. Hovedkonklusionen på screnningen er, at projektet ikke vil påvirke nature 2000 områder og bilag IV arter væsentligt negativt. Det konkluderes også, at eksisterende Kirkebyggelinje ikke vil blive påvirket væsentligt negativt af projektet.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 3. februar 2021.

Se afgørelse iht miljøvurderingsloven af kunstgræsbane ved Ny Harløsevej 17F inkl. bilag her

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2123 eller pr. mail johbu@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 12-01-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her