Nye vandløbsregulativer endeligt vedtaget

09-04-2021

Hillerød Byråd har den 24. marts 2021 endeligt vedtaget vandløbsregulativer for Selbækken, Bramaholm Bæk, Teglværksgrøften, Gadevangsrenden, Lyngby Å, Dyremosegrøften, Bremerholm, Kildemose Å og Mejerigrøften Nord.

Se Regulativ for Selbækken, Bramaholm Bæk, Teglværksgrøften og Gadevangsrenden her

Se Regulativ for Lyngby Å her

Se Regulativ for Dyremosegrøften, Bremerholm, Kildemose Å og Mejerigrøften Nord her

Det første regulativ omfatter 4 skovvandløb beliggende i den østlige del af kommunen.
Lyngby Å ligger i den vestlige del af kommunen og er grænsevandløb til Halsnæs Kommune. Lyngby Å udløber i Arresø.
Det tredje regulativ omfatter 3 tilløb til Lyngby Å og det nærliggende vandløb Mejerigrøften Nord, som løber til Arresø. Disse 4 vandløb er rørlagte for en stor dels vedkommende. Kort over hvert enkelt vandløb findes i regulativerne.

De nye vandløbsregulativer beskriver vandløbenes fysiske forhold samt vedligeholdelse og pligter ved vandløbene. Regulativerne indeholder således bestemmelser om bredejerforhold fx drænudløb, bestemmelser om grødeskæring og oprensning, tilsyn og administrative forhold mv. Vandføring for de nye regulativer er identisk med de tidligere regulativer. Broer og rørlagte strækninger er beskrevet ud fra de faktisk opmålte forhold. Regulativerne erstatter de hidtil gældende regulativer.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger, som udløber den 10. maj 2021. Du kan finde klageportal og vejledning på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

For spørgsmål til ovenstående kan By og Miljø kontaktes på mail natur@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 12-04-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her