Tilladelse til vandindvinding på Nejedevej 30 samt afgørelse om ikke-VVM-pligt

26-02-2021

Hillerød Kommune meddeler tilladelse til midlertidig indvindingstilladelse samt afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport vedr. projektet.

Tilladelse til vandindvinding

Hillerød Kommune meddeler hermed midlertidig indvindingstilladelse og boretilladelse til etablering af ny boring til markvanding på Nejedevej 30. Tilladelsen meddeles for en periode af 1 år fra den 26. februar 2021 til den 26. februar 2022.

Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 26. marts 2021. Der kan læses mere herom i klagevejledningen i afgørelsen.

Læs vandindvindingstilladelsen vedr. Nejedevej 30 her

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10m ’Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1’. Hillerød Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i lovbekendtgørelsen nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 26. marts 2021. Der kan læses mere herom i klagevejledningen i afgørelsen.

Læs afgørelsen iht. miljøvurderingsloven her
Læs VVM-screeningen her (bilag 1)
Læs myndighedens vurdering her (bilag 2)

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Ansøger (A.P. Grønt) ønsker at udvide sin virksomhed i Hillerød Kommune og etablere en ny vandboring til indvinding af vand til markvanding/gartneri. Ansøger ønsker at indvinde 75.000 m3 grundvand pr. år, og har også søgt om en indvindingstilladelse. Indvinding vil primært foregå i sommerhalvåret. Hillerød Kommune har dog bemærket, at der på baggrund af størrelsen af markvandingsarealerne kun kan gives tilladelse til 64.350 m3 pr. år. Dette er også mængden der angivet i VVM-screeningen.

Du kan læse mere i tilladelserne samt bilagene dertil.

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2147 eller pr. mail vicsc@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 26-02-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her