Trafiksanering på Nødebovej

03-03-2021

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har 3. marts 2021 besluttet at offentliggøre et forslag om trafiksanering med pudebump på Nødebovej, som er udarbejdet i dialog med lokalrådet. Formålet er at give beboerne mulighed for at kommentere forslaget. Når kommentarer foreligger træffer udvalget beslutning om trafiksaneringen på sit møde 7. april 2021.

Forvaltningen beder om at eventuelle kommentarer eller spørgsmål, som sendes til trafikvejogpark@hillerod.dk , er fremme senest mandag 22. marts 2021. På den måde kan kommentarer udsendes som bilag til udvalgets behandling af sagen.

 

Antal og placering af bump kan ses på oversigtstegningen Trafiksanering Nødebovej – placering af bump.

 

Nærmere beskrivelse:

 

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandlede tidligere sagen om trafiksanering i Nødebo på mødet 7. oktober 2020. Udvalget tiltrådte her principperne i et forslag om genetablering af bump, herunder anvendelse af pudebump i forbindelse med midter-heller samt etablering af en vejledende 40 km/t zone i det centrale Nødebo.

 

Efterfølgende har været dialog med Nødebo Lokalråd om valg af bumptyper, placering og metoder til vurdering af vejstøj ved de nye bump. Samtidigt med dette har forvaltningen i 2020 etableret nogle bump. Et par 50 km/t pudebump i den sydlige ende af Nødebovej, et par 40 km/t pudebump i den centrale del ved en midterhelle samt et 50 km/t cirkelbump i den nordlige del. Formålet med dette har været at få hastighederne ned her og nu, da Nødebovej efter asfalteringen var uden bump, og samtidigt give mulighed for observationer og vurderinger af støj ved de etablerede nye bump.

 

I forbindelse med dialogen har Lokalrådet været bekymret for støj fra bumpene. En undersøgelse fra Dansk Transportforskning i 2001 viser dog, at der ved etablering af bump sker en reduktion af vejtrafikstøjen også ved selve bumpene. Årsagen er, at hastigheden her er lavere og netop hastighed af stor betydning for vejstøjen. Undersøgelsen viser også, at beboere der bor lige ved et bump oplever at støjen er steget, uanset målinger viser, at dette ikke er tilfældet. Undersøgelsen refererer en engelsk undersøgelse der viser at støjen for tunge køretøjers passage af ”kuglebump”, svarende til de planlagte pudebump, ligeledes falder i forhold til hvis der ingen hastighedsdæmpning var.

 

Dette er baggrunden for det foreliggende forslag til trafiksanering med pudebump på Nødebovej. Etableringen af bumpene forventes at kunne afsluttes i 2. kvartal 2021.

Siden blev senest opdateret d. 03-03-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her