Tilladelse til nedsivning og udledning af regnvand fra kunstgræsbane, Ny Harløsevej 17F, 3320 Skævinge

29-04-2021

Ved Kornmarkskolen i Skævinge skal der etableres en ny kunstgræsbane. Drænvandet fra kunstgræsbanen skal henholdsvis nedsives og udledes til recipienten,

Dyremosegrøften som løber ud i Lyngby Å og Arresø. Kunstgræsbanen etableres med foranstaltninger, der sikrer mindst muligt tab af granulat/mikroplast til nærmiljøet og recipienten. Der er sat vilkår om at der ikke må saltes på banen af hensyn til grundvandet.

Afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 inden for en klagefrist på 4 uger. Klagefristen udløber d. 31. maj 2021.

Læs tilladelsen her

Læs Bilag A - Figurer fra DHI-rapport med kravværdier her

Siden blev senest opdateret d. 03-05-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her