Projekt flytning af delstrækning af Stenfeltlillegrøften skal ikke miljøvurderes

20-09-2021

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Se afgørelse i henhold til miljøvurderingsloven med bilag vedr. Stenfeltlillegrøften her

Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

I afgørelsen er der især lagt vægt på:

  • Der vil ikke ske bebyggelse eller befæstelse af arealer i for-bindelse med det anmeldte projekt.
  • Der vil ved flytning af vandløbsstrækningen ikke være behov for grundvandssænkning.
  • Evt. støvgener vil begrænse sig til anlægsområdet og være af kortvarig karakter.
  • Nærmeste Natura 2000-område ligger 500 meter væk.

Du kan læse mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 18. september 2021.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til projektet, kan du ringe til Jeff Rasmussen på tlf.: 7232 2182 eller pr. mail jr@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 20-09-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her