Udskiftning af naturgasbrændere på fjernvarmecentralen Elmegården skal ikke miljøvurderes

02-08-2021

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3a, Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Projektets formål er almindelig vedligeholdelse af fjernevarmecentralen Elmegården. To af i alt fire naturgasbrændere udskiftes for at opnå bedre driftssikkerhed samt bedre og renere forbrænding. Dette skal medføre at værket bliver mere energieffektiv og kan leve op til de emissionskrav, der stilles til brændsel med naturgas jf. bek. 519 af 27/5/2016. Anlægget vil forsat fungere som et spidsbelastningsanlæg.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 30.08.2021.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. fjernvarmecentralen Elmegården her

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2146 eller pr. mail byplan@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 02-08-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her