Projektet etablering af Markedspladsen skal ikke miljøvurderes

27-08-2021

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 b, Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Projektets formål er etablering af en karrébebyggelse bestående af tre bygninger i fem etager, der lukker sig omkring en gårdhave. I den ene bygning vil der være Hotel og Fitnesscenter og i de to øvrige bygninger etableres etageboliger. Det samlede byggeri vil i alt rumme 65 lejligheder og 95 hotelværelser med en forventet samlet daglig personbelastning på 130-250 personer. Under bygningerne og gårdhaven etableres i øvrigt en offentlig parkeringskælder med ca. 50 parkeringspladser.

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at der er taget de nødvendige forholdsregler og indarbejdet afværgeforanstaltnigner mht. trafik, støj, spildevand og regnvandshåndtering mv.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 24.09.2021.

Se afgørelse iht. miljøvurderingsloven vedr. Markedspladsen her

Bilag til afgørelse iht. miljøvurderingsloven vedr. Markedspladsen:

Se alle bilag pånær bilag 4, 5, 6 og 11 her

Se bilag 4 her

Se bilag 5 her

Se bilag 6 her

Se bilag 11 her 

 

Har du spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2147 eller pr. mail vicsc@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 27-08-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her