Forslag til Lokalplan 454 for boliger på P-hus Torvet i høring

26-03-2021

Hillerød Byråd har den 24. marts 2021 godkendt at sende forslag til lokalplan 454 for boliger på P-hus Torvet og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017 i høring.

Det er formålet med planlægningen at muliggøre at opføre tre ekstra etager med ca. 65 almennyttige boliger oven på P-huset. Projektet indeholder en overbygning af varegården til Irma, så byggeriet rykkes ud til gaden. Projektet bevarer de fleste af de 216 offentlige parkeringspladser, der er i p-huset i dag, samt de p-pladser der er udlejet til Nordsjællands Politi. Det endelige antal parkeringspladser vil først blive fastlagt ved den endelige projektering af projektet, da det afhænger af, hvor meget den fremtidige konstruktionen med bærestolper til boligbebyggelsen vil fylde ned igennem parkeringshuset.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Indhold i Kommuneplantillægget
Tillægget til kommuneplanen indeholder ændringer, som hæver det maksimale etageantal fra 4½ etage til 5 etager med en maksimal bygningshøjde på 18 meter. P-huset ligger i et skrånende terræn, hvorfor byggeriet i praksis svarer til 4 etager ud mod Østergade. Samtidig reguleres bebyggelsen for fremtiden af maks. bebygget grundareal for at sikre, at P-husets omfang ikke bliver større end det er i dag.

Borgermøde

Hillerød Kommune inviterer til online borgermøde, hvor lokalplanen vil blive gennemgået, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Borgermødet bliver holdt online:

torsdag den 15. april 2021 kl. 18.00 til senest kl. 20.00

Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams Live-event. Alt hvad du skal gøre for at deltage er at klikke på mødelinket nedenfor, når borgermødet starter torsdag den 15. april.

Link til borgermøde om Lokalplan 454

 

Hvordan kommer jeg med til online borgermødet - læs om den praktiske afvikling af mødet og find teknisk vejledning

Borgermødet foregår på den digitale platform Microsoft Teams. 
Vi tænder for livesignalet 15 minutter før mødet går i gang. Der vil ikke være lyd på, men på skærmen vil der fremgå et billede med velkomst til borgermødet.
På selve mødet vil andre hverken kunne se eller høre dig, men til gengæld vil det være muligt at stille skriftlige spørgsmål.

For at få den bedste mødeoplevelse anbefaler vi, at du bruger en computer.

Sådan bruger du computer:

  1. Når du trykker på mødelinket, skal du vælge ”se på internettet i stedet”.
  2. Deltag som anonym deltager.

For en instruktion trin for trin med billeder klik her


Sådan bruger du tablet eller smartphone:

Du kan kun deltage via app på tablet eller smartphone.

Kort instruktion:

  1. Når du trykker på mødelinket, vil du blive bedt om at downloade Microsoft teams appen.
  2. Download appen og deltag som gæst.

For en instruktion trin for trin med billeder klik her


Vil du stille et spørgsmål?

Oppe i højre hjørne af din skærm, finder du et ikon med et spørgsmålstegn. Her kan du stille skriftlige spørgsmål. Du kan skrive dit navn over spørgsmålet.

Læs mere om det tekniske

Systemkrav og understøttede platforme

  • Understøttede operativsystemer: Windows 7 og nyere (32-bit og 64-bit), macOS X 10.10 og nyere
  • Understøttede webbrowsere: Chrome (sidste 3 versioner), Edge RS2 og nyere, Firefox (sidste 3 versioner), Internet Explorer 11, Safari
  • Understøttede mobiloperativsystemer: Android 4.4 og nyere, iOS 10 og nyere.

Høringsperiode

Planforslagene er i høring fra den 30. marts til og med den 5. juli 2021.

Se forslag til lokalplan 454 for boliger på P-hus Torvet her

Se forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017 her


Høringssvar og ændringsforslag

Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til planforslagene, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 5. juli 2021.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planerne.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan 454 og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017

By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser, af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at planerne må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport af lokalplan 454 og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021. Miljørapporten fremgår af planernes redegørelse.

Se miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2017 samt af forslag til lokalplan 454

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2144, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 02-09-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her