Kom med ideér og forslag til miljøkonsekvensrapport for projekt på Hillerød Centralrenseanlæg Syd

04-10-2021

Hillerød Kommune indkalder ideer, forslag og/eller bemærkninger til, hvilke miljøforhold der er vigtige at forholde sig til i miljøvurderingen af etablering af et ekstra rensetrin på Hillerød Centralrenseanlæg Syd og evt. øget udledning til Slåenbækken/Havelse Å og evt. regulering af samme.

Se projektbeskrivelsen HCR syd - udbygning for rensning af medicinrester her

Se ideoplægget Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af: Miljøkonsekvensrapport for etablering af ekstra rensetrin på HCR Syd og udledning fra renseanlægget her 

Hillerød Centralrenseanlæg Syd (HCRSyd) skal udbygges med et ekstra rensetrin til rensning af medicirester. Udledningen fra HCRSyd vil ske til Pøle Å og Slåenbækken/Havelse Å med slutrecipienten Roskilde Fjord.

Det er indledningsvis vurderet, at projektet er omfattet af 2 punkter på bilag 2 i miljøvurderingsloven (LBK 973 af 25/06/2020):

  • punkt 13a (Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Dette i forhold til udledning til Slåenbækken/Havelse Å
  • punkt 11c (Andre projekter – Renseanlæg, (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Dette i forhold til det ekstra rensetrin og rensning for medicinrester.
  • Evt. punkt 10f (Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb)

Hillerød Forsyning har jf. § 18, stk. 2 i miljøvurderingsloven anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering. Der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, inden Hillerød Kommune kan vurdere, om projektet kan gennemføres. Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Hillerød Kommune har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, den indledningen vurdering af miljøkonsekvensrapportens indhold, samt borgernes muligheder for at komme med input.

Ideer og forslag til belysning af de miljømæssige konsekvenser af projektet skal være skriftlige og kan indsendes i perioden 5. oktober til den 20. oktober 2021. Du kan sende bemærkninger pr. mail til miljoe@hillerod.dk. 

Siden blev senest opdateret d. 04-10-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her