Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2018-2021

29-10-2021

Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2018-2021 skal 8 uger i offentlig høring. Eventuelle høringssvar sendes til Miljo@hillerod.dk inden den 27. december 2021 Tillægget skaber de planmæssige rammer for at fastlægge et tracé til en transportledning mellem Nr. Herlev Renseanlæg og Hillerød Central Renseanlæg Syd på Solrødgård.

Læs tillægget her

Der er desuden foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Resultatet af screeningen er, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg 8 til spildevandsplan 2018-21, da tillægget alene omfatter mindre ændringer af spildevandsplanen, og der ikke ved screeningen er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Læs afgørelse her

Siden blev senest opdateret d. 10-11-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her