Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2021

01-03-2021

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2021 skal 8 uger i offentlig høring. Eventuelle høringssvar sendes til Miljo@hillerod.dk inden den 26. april 2021.02.19

Tillægget er udarbejdet i forbindelse med separatkloakeringsprojektet i Hillerød midtby. Tillægget skaber de planmæssige rammer for udledning af afkoblet regnvand til Slotssøen. Gennemførsel af projektet vil medføre en reduktion af overløb til Pøle Å der ses i forbindelse med større regnhændelser.   

 

Forslag til tillæg 

 

By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser ved realisering af tillægget i henhold til lov om miljøvurdering, Screeningen viser, at tillægget vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der gennemført en miljøvurdering af forslag til tillægget. I miljørapporten er den konklusion, at gennemførsel af projektet vil bidrage til en forbedret tilstand i Slotssøen og i det øvrige Pøle Å system inklusive både Arresø og Roskilde Fjord. Ved at afkoble regnvand fra fælleskloakken bliver overløb med opblandet spildevand og regnvand til Pøle Å reduceret. Det har en positiv indflydelse på dyre- og plantesamfund i åen.

 Miljørapport

Indtil den 26. april 2021 er der mulighed for at komme med høringssvar til miljørapporten. På baggrund af de indkommende høringssvar udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Den offentliggøres sammen med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen.

Siden blev senest opdateret d. 01-03-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her