Høringer 2021

Hillerød Kommune har udarbejdet udkast til tilladelse til regulering af afvandingsgrøft. Udkast til tilladelse er i 4 ugers høring. Eventuelle indsigelser skal sendes til Hillerød Kommune på mail natur@hillerod.dk senest den 17. november 2021. Har du spørgsmål til tilladelsen, kan du ringe til Jeff Rasmussen på tlf.: 7232 2182 eller pr. mail jr@hillerod.dk.
Hillerød Kommune har udarbejdet udkast til tilladelse til regulering af Stenfeltlillegrøften. Udkast til tilladelse er i 4 ugers høring. Eventuelle indsigelser skal sendes til Hillerød Kommune på mail natur@hillerod.dk senest den 18. november 2021. Har du spørgsmål til tilladelsen, kan du ringe til Jeff Rasmussen på tlf.: 7232 2182 eller pr. mail jr@hillerod.dk.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at regulering af afvandingsgrøften ikke vil kunne påvirke miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven. . Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 17. november 2021. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Har du spørgsmål til afgørelse, kan du ringe til Jeff Rasmussen på tlf.: 7232 2182 eller pr. mail jr@hillerod.dk.
Hillerød kommune har givet landzonetilladelse til opførsel af carport med skur på ejendommen Harløsevej 284. 6 i, Harløse By, Tjæreby.
Hillerød kommune har givet landzonetilladelse til etablering af halmfyr til opvarmning på ejendommen Lille Lyngbyvej 35B, Meløse By, Ll. Lyngby.

Skoledistrikter

06-10-2021
Børn, Familie og Ungeudvalget sender et oplæg til ændring af skoledistrikter i den vestlige del af Hillerød by i høring frem til den 2. december 2021
Hillerød kommune har givet tilladelse til etablering af 20 m x 60 m ridebane på ejendommen Borupvej 56 Skævinge By.
Hillerød kommune har givet landzonetilladelse og dispensation til udvidelse af eksisterende garage-udhusbygning på Roskildevej 187A, Freerslev By, Nr. Herlev.
Hillerød Kommune indkalder ideer, forslag og/eller bemærkninger til, hvilke miljøforhold der er vigtige at forholde sig til i miljøvurderingen af etablering af et ekstra rensetrin på Hillerød Centralrenseanlæg Syd og evt. øget udledning til Slåenbækken/Havelse Å og evt. regulering af samme.
Landzonetilladelse til opsætning af Solar Flower solcelleanlæg på ejendommen Funkevej 37
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til 58 m² carport med 23 m² kælder på ejendommen Rosenkildevej 3
Hillerød Kommune har givet tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen Kulsviervej 28, Hillerød Overdrev.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af 78 m² carport med skur på ejendommen Tjærebyvej 18. 3 o, Tjæreby By, Tjæreby
Hillerød Byråd har den 25. august 2021 endeligt vedtaget lokalplan 463 for et bydelshus i Ullerød Nord.
Hillerød Byråd har den 25. august 2021 godkendt at sende forslag til en Udviklingsplan for Skævinge i høring. Udviklingsplanen skal sætte retning for den fremtidige fysiske udvikling af Skævinge inden for de tre temaer byudvikling, trafik og det grønne.
Hillerød Byråd har den 25. august 2021 endeligt vedtaget lokalplan 454 for P-hus Torvet i Hillerød samt Kommuneplantillæg nr. 21 til kommuneplan 2017.
Hillerød Kommune har givet tilladelse til opførsel af et drivhus til hobbybrug på 25m2, samt lovliggørelse af opført shelter på 9 m2 og et flytbart læskur til heste på 18 m2.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til et privat shelter på 12 m² på ejendommen Baunevænget 84, 3480 Fredensborg
Hillerød Kommune har meddelt landzonetilladelse til lovliggørelse af en 28 m² overdækning ved bygning 1, samt et 10 m² drivhus på ejendom beliggende Smedevej 4.
Hillerød Kommune har meddelt landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende overdækning samt opførelse af tilbygning til eksisterende staldbygning, der ønskes anvendt som folebokse. Ejendommen er beliggende Frydenborgvej 2B
Hillerød Kommune har givet tilladelse til etablering af en midlertidig installation af runde kobberplader til spormetal tilsætning på Nyhuse Vandværk, Frejasvej 19, 3400 Hillerød, matr.nr. 1ii Hillerødsholm, Hillerød Jorder.
Landzonetilladelse til delvis nedrivning af eksisterende stuehus, samt opførelse af nyt stuehus på anden placering på ejendommen Skåret 3A. 26 a, Sigerslevøster By, Strø
Ny forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Hillerød Kommune sendes nu i høring. Frist for at afgive høringssvar er fredag d. 22. oktober 2021 kl. 12.00.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til pavillon for frokoststue og 7 containere, samt etablering af oplagsplads for virksomheden Plus Ice på ejendommen Uggeløsevej 9.
Hillerød Kommune har godkendt et projektforslaget om en blokvarmecentral for overskudsvarme i eksisterende naturgasområde. Projektforslaget skal godkendes, idet NOVO Nordisk ønsker at udnytte overskudsvarmen fra deres grundvandskølingsanlæg.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har givet tilladelse til midlertidigt brug af UV-anlæg på Øllingegård Mejeri’s Vandværk fra d. 30 juli 2021 til d. 30 januar 2022
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til overdækning på Brødeskovvej 3, Hillerød Lilleskole.
Hillerød Kommune har givet tilladelse til midlertidigt brug af UV-anlæg på Ullerød Vandværk fra d. 29 juli 2021 til d. 29 januar 2022.
Hillerød Kommune har d. 27 juli 2021 meddelt svømmebadet på Lokesvej 7, 3400 Hillerød, tillægsgodkendelse til etablering af UV-anlæg til deres svømmebadsanlæg.
Etablering af boliger ved Dyremosegård skal ikke miljøvurderes
Hillerød Kommune lovliggør en omlægning af et dræn ved den kommende Favrholm Stationforplads ved Overdrevsvejen 200, 3400 Hillerød. Et dræn er flyttet udenom et kommende regnvandsbassin.
Hillerød Kommune ønsker at fremme vedhæftede ansøgning om restaurering om at åbne et dræn til et åbent vandløb
Hillerød Byråd har onsdag 21. juni 2021 godkendt at sende forslag til lokalplan 460 for erhvervsområdet i Favrholm og forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 i høring. Der inviteres til borgermøde den 18. august 2021.
Budget 2022 – 2025 sendes nu i høring. Frist for at afgive høringssvar er mandag den16. august 2021 kl. 12:00 .
Hillerød Byråd har den 21. juni 2021 godkendt at sende forslag til Kommuneplan 2021 i høring.
Landzonetilladelse til opførelse af en ny garage/hobbyrum på ejendommen Hillerødvejen 97. 4 ac, Stenholtsvang, Nødebo
Hillerød Byråd har den 21. juni 2021 godkendt at sende forslag til Boligpolitik 2021 i høring.
Landzonetilladelse til opførelse af skur på 36 m² ejendommen Gl. Frederiksborgvej 3. 2 d, Funkevang, Hillerød Jorder
Landzonetilladelse til Opførelse af cykel- og redskabsskur ejendommen Hammersholt Byvej 4. Matr.nr. 27 , Hammersholt By, Nr. Herlev
Hillerød Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til ridebane på 20x60m på ejendommen Baunevej 18, 3400 Hillerød
Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på ejendommen Krogvej 24. 26 a, Skævinge By, Skævinge
Hillerød Kommune meddeler ønsker at fremme vedhæftede reguleringsansøgning om retslig lovliggørelse af omlægning af et dræn ved den kommende Favrholm Stationforplads. Et dræn er flyttet udenom et kommende regnvandsbassin
Tillægsgodkendelse til Bendstrup Vognkoloni, Damvejen 24A, 3400 Hillerød Hillerød Kommune har d. 3 juni 2021 meddelt Bendstrup Vognkoloni tillægsgodkendelse til etablering af kulfilter til deres svømmebadsanlæg.
Afgørelse om ingen godkendelsespligt for etablering af omlasteplads for storskrald på Hillerød Forsynings genbrugsplads, Solrødgårds Alle 2, 3400 Hillerød
Dispensation, Afstandskrav fra læskur til naboskel, Ved Freerslev Hegn 7
Landzonetilladelse til opførelse af 84 m² garage på ejendommen Borupvej 52. 44 a, Skævinge By, Skævinge

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her