Høringer 2021

Hillerød Kommune har givet miljøtilladelse til hestehold på Fuglebjergvej 14, 3400 Hillerød
Hillerød Byråd har den 16. december 2020 endeligt vedtaget lokalplan 453 samt Kommuneplantillæg nr. 20.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Landzonetilladelse til opførsel af nyt enfamiliehus på ejendommen Gammel Kurreholmvej 1A. Matr. nr.: 15 r, Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune har meddelet Ove Jensen Biler, Lokesvej 6, 3400 Hillerød, matr. nr. 1rg, Trollesminde, Hillerød Jorder, tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal og fra vask af værkstedsgulv til det offentlige kloaksystem.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her