Høringer 2021

Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til et enfamiliehus på 337 m2 heraf 104 m2 udnyttet tagetage og 79 m2 kælder. Derudover meddeles der tilla-delse til opførsel af et orangeri på 30 m2.

16-04-2021
I forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland etableres Ny Favrholm station. Ved etablering af Ny Favrholm station udvides eksisterende banedæmning for at gøre plads til nye spor og perroner langs eksisterende spor. Fra Ny Favrholm Station udledes en mindre del af regnvandet direkte via dræn og grøfter til Pøle Å.
Hillerød kommune har givet tilladelse til opførelse af redskabsskur og drivhus ejendommen Fuglebjergvej 9. 14 b, Herlev By, Nr. Herlev
Hillerød Byråd har den 24. marts 2021 endeligt vedtaget vandløbsregulativer for Selbækken, Bramaholm Bæk, Teglværksgrøften, Gadevangsrenden, Lyngby Å, Dyremosegrøften, Bremerholm, Kildemose Å og Mejerigrøften Nord.
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til at udvide NOVO Nordisk A/S eksisterende grundvandskøleanlæg, Brennum Park, Bygning 24 A, 3400 Hillerød.
Hillerød Byråd har den 24. marts 2021 godkendt at sende forslag til lokalplan 454 for boliger på P-hus Torvet og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017 i høring.
Hillerød Byråd har den 24. marts 2021 endeligt vedtaget lokalplan 458 for Favrholm Station samt Kommuneplantillæg nr. 22.
Hillerød Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering i Følstrup Bæk
Hillerød Kommune har besluttet at sende et udkast til ajourført erhvervsstrategi i bred skriftlig høring, med henblik på at modtage konkrete anbefalinger til udmøntning af strategiens målsætninger. Hillerød Kommune inviterer efter endt høringsperiode alle parter til møde med Hillerød Kommune om det videre strategiske arbejde med at sikre et godt lokalt erhvervsklima. Der vil blive meldt en dato ud snarest muligt.
Landzonetilladelse til rampeanlæg samt slusehus ejendommen Hamm. Erhvervspark 2. 3 a, Hammersholt By, Nr. Herlev
Hillerød Kommune ønsker at fremme et forslag til restaurering ved udlægning af gydebanker i Følstrup Bæk, og sender dermed ansøgning og udkast til restaureringstilladelse i 8 ugers høring
Hillerød Byråd den 24. marts 2021 meddelt tilladelse til udledning af renset spildevand fra Hillerød Central renseanlæg Syd (HCRSyd).
Hillerød Kommune har meddelt Ikano Bolig A/S tilladelse til midlertidig bortledning/grundvandssænkning i forbindelse med kælderudgravninger til boligblok 2 og 5 i Cirkelbuen, 3400 Hillerød på matrikel nr. 3v, Ullerød By, Ullerød.
Hillerød Kommune har meddelt tilladelse til opførsel af nyt enfamiliehus med integreret garage på ejendommen Harløsevej 171, 3400 Hillerød.
Hillerød Byråd har den 24. februar 2021 endeligt vedtaget Strategi for fysisk planlægning 2020.
Hillerød Kommune har meddelt MGE Bolig Hillerød P/S tilladelse til midlertidig bortledning/grundvandssænkning i forbindelse med etablering af bygning 12 på Laurbærvænget, 3400 Hillerød, matrikel nr. 1 bii, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.
Slotsgade skal fornys og forskønnes. Det sker i forbindelse med et stort projekt, hvor hele den centrale del af midtbyen skal frakobles det nuværende kloaksystem.
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har 3. marts 2021 besluttet at offentliggøre et forslag om trafiksanering med pudebump på Nødebovej, som er udarbejdet i dialog med lokalrådet. Formålet er at give beboerne mulighed for at kommentere forslaget. Når kommentarer foreligger træffer udvalget beslutning om trafiksaneringen på sit møde 7. april 2021.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2021 skal 8 uger i offentlig høring. Eventuelle høringssvar sendes til Miljo@hillerod.dk inden den 26. april 2021
Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2021 skal 8 uger i offentlig høring. Eventuelle høringssvar sendes til Miljo@hillerod.dk inden den 26. april 2021.02.19
Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2021 skal 8 uger i offentlig høring. Eventuelle høringssvar sendes til Miljo@hillerod.dk inden den 26. april 2021.02.19
Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2021 skal 8 uger i offentlig høring. Eventuelle høringssvar sendes til Miljo@hillerod.dk inden den 26. april 2021.02.19
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til midlertidig indvindingstilladelse samt afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport vedr. projektet.
Hillerød Kommune har givet tilladelse til indretning af midlertidig materialeplads på ejendommen Egholm 12, 3330 Gørløse Hillerød.
Hillerød Kommune har givet tilladelse til indretning af midlertidig materialeplads på ejendommen Roskildevej 205, 3330 Gørløse Hillerød - matr. nr.: 8 n, Freerslev By, Nr. Herlev.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til ændret anvendelse og udstykning af en del af arealet på ejendommen beliggende på matr. nr.: 13 n, Skævinge By, Skævinge, så der kan etableres vejadgang til nyt boligområde.
I forbindelse med etablering af flere stier omkring det kommende Nyt Hospital Nordsjælland har Hillerød Kommune givet tilladelse til etablering af 3500 m² erstatningsnatur beliggende på matr. nr.: 1 lo, Favrholm, Hillerød Jorder
Hillerød Kommune har meddelt landzonetilladelse til transportvognscarport på ejendommen Kurreholmvej 39
Hillerød Kommune har givet miljøtilladelse til hestehold på Fuglebjergvej 14, 3400 Hillerød
Hillerød Byråd har den 16. december 2020 endeligt vedtaget lokalplan 453 samt Kommuneplantillæg nr. 20.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Landzonetilladelse til opførsel af nyt enfamiliehus på ejendommen Gammel Kurreholmvej 1A. Matr. nr.: 15 r, Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune har meddelet Ove Jensen Biler, Lokesvej 6, 3400 Hillerød, matr. nr. 1rg, Trollesminde, Hillerød Jorder, tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal og fra vask af værkstedsgulv til det offentlige kloaksystem.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her