Miljøgodkendelse til mellemdepot for ren jord og anlæg for nyttiggørelse af ren jord til Nyt Hospital Nordsjælland samt afgørelse om ikke-VVM-pligt

10-07-2020

Hillerød Kommune meddeler miljøgodkendelse til mellemdepot for ren jord og anlæg for nyttiggørelse af ren jord til Nyt Hospital Nordsjælland, Hospitalsvej 1, 3400 Hillerød. Godkendelsen meddeles i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven. Klagevejledning fremgår af godkendelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 7. august 2020.

 

Se Miljøgodkendelse til mellemdepot for ren jord og anlæg for nyttiggørelse af ren jord NHN her

Se afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering for midlertidigt jorddepot og nyttiggørelse af ren jord ved NHN her 

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b, Anlæg til bortskaffelse af affald. Projektet er derfor også screenet efter miljøvurderingsloven § 8, stk. 2. Hillerød Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 7. august 2020.

Beskrivelse af det planlagte anlæg

I forbindelse med opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland ønskes eksisterende jordlag afrømmet og ny genindbygningsegnet jord tilkørt og indbygget.
Projektet indebærer etablering af et mellemdepot med op til 200.000 m3 ren genindbygningsegnet jord til terrænregulering samt nyttiggørelse af jorden ved genindbygning.

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2170 eller pr. mail miljo@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her