Tilladelser og dispensationer til at HOFOR A/S renoverer Attemose Kildeplads

04-12-2020

Hillerød Kommune meddeler tilladelse og dispensationer til, at HOFOR A/S kan etablere nye boringer, borehuse, kørevej, krydse åer og midlertidig bortlede grundvand i forbindelse med renovering af Attemose Kildeplads.

HOFOR ønsker at renovere Attemose Kildeplads, som leverer råvand til Værket ved Slangerup. Arealet for kildepladsen udgør 29 hektar, ejes af HOFOR og omfatter matriklerne 53a og 53b Freerslev By, Nr. Herlev, 77a og 77b Gørløse By, Gørløse, 53a og 53b Harløse By, Tjæreby, 65a og 65b Herlev By, Nr. Herlev.

Hillerød Kommune meddeler følgende tilladelser og dispensationer til renoveringsprojektet:

• Krydsningstilladelse. Tilladelse efter vandløbslovens §47 til krydsning af de offentlige vandløb: Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften med råvandsledninger.

• Dispensation fra åbeskyttelseslinjen. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til etablering af 10 boringshuse med kabelskabe funderet på gruspuder, samt til etablering af 2400 meter kørevej, inden for åbeskyttelseslinjen som afkastes fra Havelse Å.

• Dispensation beskyttet natur. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere nye vandboringer, opføre borehuse, samt at renovere/etablere kørevej og rørledninger på Attemose Kildeplads

• Tilladelse vandforsyningsloven. Tilladelse til at etablere og renovere boringer og tilladelse til oppumpning af indtil 24.000 m³ grundvand i forbindelse med boreundersøgelserne. Endelig meddeles der tilladelse til midlertidigt at bortlede 90.000 m3 grundvand for tørholdelse af gravegruber. Tilladelserne meddeles i henhold til §§§20, 21 og 26 i vandforsyningsloven

Alle fire afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af hver enkelt afgørelse.

Læs afgørelserne her

Afgørelse vandforsyningsloven

Afgørelse åbeskyttelseslinjen

Afgørelse beskyttet natur

Krydsningstilladelse

 

Siden blev senest opdateret d. 04-12-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her