Midlertidig tilslutningstilladelse og tilladelse til bortledning/grundvandssænkning under udgravningen af Svanesøen i den grønne kile i Frederiksbro på Trollesmindealle 12 a

16-06-2020

Hillerød Kommune har meddelt MGE Bolig Hillerød P/S tilladelse til midlertidig bortledning/grundvandssænkning i forbindelse med etablering af Svanesøen i den Grønne Kile på matrikel 1 xl, Hillerødsholm. Derudover har Hillerød Kommune meddelt tilladelse til, at MGE Bolig Hillerød P/S kan lede det terrænnære grundvand til spildevandskloak. Hillerød Kommune meddeler tilladelse til, at der frem til udgangen af september 2021 kan bortledes i alt 16.800 m³ grundvand iblandet overfladevand. Afgørelserne kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her