Strategi for Bynatur i høring

02-01-2020

Hillerød Kommune har udarbejdet en strategi for, hvordan vi får mere natur i byområder. Strategien er bl.a. udarbejdet på baggrund af en workshop for borgere og foreninger. Strategien er i høring til den 30. januar 2020.

Se udkast til Strategi for Bynatur her

Med udkast til strategi for Bynatur konkretiseres byrådets ønsker og ambitioner om grønnere byer med en rigere natur.

Med strategi for bynatur understøtter Hillerød Kommune det vigtige arbejde kloden rundt for bæredygtig udvikling. Vi knytter an til FN’s verdensmål mål nr. 11 bæredygtige byer og lokalsamfund, nr. 15 livet på land og mål nr. 17 om partnerskaber for handling.

I Kapitel 5 beskrives de langsigtede strategiske mål, og hvordan bynatur tænkes ind i den kommunale drift af grønne arealer og ejendomme. Hillerød Kommune vil gå foran med omlægninger af arealer til mere artsrigdom og naturpræget drift på kommunens arealer. Hillerød Kommune vil foretage beregning af egne projekter i forhold til biofaktor.

Strategien indeholder 11 konkrete idéer til projekter, der på kort sigt kan øge mængden af natur i byområder og fire forslag til formidling og borgerinddragelse De indkomne ideer fra workshop og borgerhenvendelser har været med til at forme forslagene.

Blandt forslagene kan nævnes pulje til projekter i foreninger, boligselskaber mv., etablering af engarealer ved kommunale ejendomme og med særlig fokus på at inddrage børn og unge i arbejdet for en rigere natur i byer. Plantning og bevarelse træer har borgernes bevågenhed. To forslag omhandler derfor træer i byen.

Med strategien vil Hillerød Kom­mune gerne invitere til et samarbejde med borgere, foreninger, lokalråd og virksomheder om at lade vores byer blomstre.

Strategien er i høring i 4 uger fra den 2. januar 2020 til og med den 30 januar 2020.

Høringssvar sendes til natur@hillerod.dk senest d. 30. januar 2020.


 

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her