Etablering af skovrejsning på Fruervadvej 3 skal ikke miljøvurderes

25-09-2020

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at skovrejsningen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at skovrejsningen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1d – Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af den planlagte skovrejsning
Der er givet en anmeldelse om skovrejsning på 3.77 ha på Fruervadvej 3 i Hillerød Kommune. Formålet er at skabe et naturområde.

Det er vurderet, at skovrejsningen ikke vil påvirke miljøet væsentlig (negativ indvirkning).

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 23. oktober 2020.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. skovrejsning på Fruervadvej 3 her

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2189 eller pr. mail kthl@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 25-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her