Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til gennemførsel af restaureringsprojekt i Følstrup Bæk og Egelundsbækken

29-05-2020

I forbindelse med vandområdeplansprojekt i henhold til de statslige vandplaner giver Hillerød Kommune hermed dispensation til gennemførsel af et restaureringsprojekt i Følstrup Bæk og Egelundsbækken.

 

I forbindelse med et restaureringsprojekt i de statslige vandområdeplaner skal vandløbene Følstrup Bæk og Egelundsbækken restaureres ved udlægning af gydegrus, udlægning af skjulesten samt etablering af sandfang. Derudover udlægges der strategisk placerede sten til at sikre en bedre passage forbi nuværende mindre styrt ved bygværk og rørunderføring.

Der kan læses mere om vilkår og klagevejledning i dispensationen. Der er 4 ugers klagefrist.

Se dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering i Egelundsbækken og Følstrup Bæk her

Se forundersøgelse vedr. vandløbsrestaurering i Egelundsbækken og Følstrup Bæk her

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2143 eller pr. mail natur@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her