Tilladelse til etablering af badebro i Teglgårdssøen

26-03-2020

Hillerød Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbsloven til at etablere en badebro i Teglgårdssøen

I forbindelse med etablering af et badeområde i Teglgårdssøen skal der etableres en offentlig badebro. Etablering af badebro kræver en forudgående tilladelse efter vandløbslovens § 47. Da broen ikke skønnes at have afstrømningsmæssig eller miljømæssig indflydelse på Teglgårdssøen afgøres sagen ligeledes efter § 17 i vandløbsreguleringsbekendtgørelsen.

Broen udføres i ubehandlet træ på jernstolper. Broens længde vil være 15 m lang, 1,6 m bred, og for enden have en platform på 3,5x5 m. Broen etableres ca. 0,5 m over normal vandstand.

Der kan læses mere om vilkår og klagevejledning i tilladelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 23. april 2020.

Du kan se reguleringstilladelse til etablering af badebro i Teglgårdssøen her

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2143 eller pr. mail natur@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her