Høring vedr. nedlæggelse af del af det offentlige vejareal Møllersvej

23-01-2020

Byrådet i Hillerød Kommune har besluttet, at en del af det offentlige vejareal Møllersvej (litra (7000)”ab” Hillerødsholm, Hillerød Jorder) planlægges nedlagt som offentligt vejareal, jf. vejlovens § 15.

Den del af Møllersvej, der planlægges nedlagt, er markeret med lysegrøn farve på oversigtskortet, som du kan se nedenfor. Kortet er udarbejdet af Landinspektørfirmaet LE34.

Når kommunen efter vejlovens § 15 har bestemt, at en (del af en) kommunevej skal nedlægges, fremgår det af lovens § 124, stk. 1 og 2, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, og at vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Det areal, der planlægges nedlagt, er beliggende for enden af Møllersvej mellem de to ejendomme Møllersvej 11 (matr. nr. 7h og 7l) og Møllersvej 12 (matr. nr. 7k). På arealet, der aldrig har været anlagt som vej, er der opført et underjordisk sikringsrum. En del af arealet er adgangsvej for ejendommen Møllersvej 11, og der er desuden delvist opført en garage/carport, som hører til Møllersvej 11, på arealet.
Den del af arealet, der er adgangsvej m.v. for Møllersvej 11, må vurderes at være vigtig for denne ejendom, mens Hillerød Kommune på baggrund af ovenstående har vurderet, at den øvrige del af arealet ikke er vigtigt for andre ejendomme.

Hvis arealet som planlagt nedlægges som offentligt vejareal, vil Hillerød Kommune sælge hele arealet til ejeren af Møllersvej 11. Det vil herefter ikke være nødvendigt at opretholde nogen del af arealet som privat vej.

Da arealet ikke planlægges opretholdt som privat fællesvej eller privat vej, skal der efter vejlovens § 124, stk. 7, gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at arealet opretholdes som vej i medfør af § 124, stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen afviser et krav om opretholdelse, kan den grundejer, der har fremsat kravet, kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne.

Bemærkninger til ovenstående bedes sendt pr. mail til trafikvejogpark@hillerod.dk senest fredag den 20. marts 2020. Herefter vil Hillerød Kommune tage stilling til, om der er grundlag for at træffe den endelige afgørelse om nedlæggelse af arealet. I givet fald vil sagen blive forelagt for byrådet.

Se oversigtskort vedr. nedlæggelse af del af det offentlige vejareal Møllersvej her

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her