Forhøring af forslag til 3 nye vandløbsregulativer i Hillerød Kommune

29-09-2020

Hillerød Kommune har udarbejdet forslag til 3 nye regulativer for offentlige vandløb, som nu sendes i forhøring.

Det drejer sig om:

  • Regulativ for Selbækken, Bramaholm Bæk, Teglværksgrøften og Gadevangsrenden
  • Regulativ for Lyngby Å
  • Regulativ for Dyremosegrøften, Bremerholm, Kildemose Å og Mejerigrøften Nord

Regulativerne skal erstatte de gældende regulativer.

Forslagene fremlægges i forhøring hos alle bredejere. Eventuelle bemærkninger til forslagene skal sendes til Hillerød Kommune på mail natur@hillerod.dk senest den 12. oktober 2020.

Kommunen har pligt til at revidere regulativer for offentlige vandløb. Revisionen skal sikre, at det med jævne mellemrum vurderes, om ændringer i regulativets forudsætninger og/eller gennemførte fysiske ændringer bør medføre justering af regulativet. Der er ikke gennemført fysiske ændringer i ovennævnte vandløb, så ændringer har primært bestået i en række mindre tilretninger af bestemmelser og til ny lovgivning.

Alle ændringer er beskrevet i redegørelsen.

Se forslag til regulativ og redegørelse med bilag for Selbækken, Bramaholm Bæk, Teglværksgrøften og Gadevangsrenden her

Se forslag til regulativ og redegørelse med bilag for Lyngby Å her

Se forslag til regulativ og redegørelse med bilag for Dyremosegrøften, Bremerholm, Kildemose Å og Mejerrigrøften Nord her

Forslagene vil evt. blive tilrettet på baggrund af eventuelle bemærkninger og vil efterfølgende blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. De endelige regulativer forventes vedtaget i starten af 2021.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jeff Rasmussen på telefon 72322182 eller mail jr@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 29-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her